Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sosiologi og sosialt arbeid

Informasjon fra fagansvarlig bibliotekar

Finne faglitteratur til oppgave

 

EBSCOhost samsøk i flere databaser
 

 

EBSCOhost er en flerfaglig databasevert med flere fagspesifikke databaser. Academic search complete er tverrfaglig, Atla er for religion og MLA er for språk og litteratur, etc. Velg de databasene du ønsker å søke i ved å klikke på "choose databases" når du er inne i EBSCOhost

Google Scholar Search

Google Scholar gjør svært omfattende søk i bøker, artikler, konferanser o.l., og kan være et nyttig supplement til søk i databaser. Vær imidlertid oppmerksom på at Google ikke oppgir hvilke kriterier for faglighet som gjelder for søkeresultatene. 

Ressurser for oppgaveskriving

Studieteknikk

Lær om strategisk tidsbruk, effektiv lesing, og andre gode læringsstrategier.