Skip to main content

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner

En samling med nyttig informasjon med fokus på gjøre vitenskapelige artikler tilgjengelig for samfunnet av forskere og andre interesserte. Internasjonalt er "Open Access" nøkkelordet. Vil inkludere prosedyrer og retningslinjer ved Universietet i Agder

Litt om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Thumbnail

 

 

Åpen tilgang eller Open Access som den engelske betengelsen har vært i over 20 år er en bevegelse som ble mulig med de tekniske mulighetene som WWW  gav for enkel og rimelig distribusjon av skriftlig materiale via Internett. Grunntanken er enkel og knytter seg kun til publikasjoner fra forskere som primært har et behov og ønske om å publisere for fagfeller. DVS at tanken om åpen og gratis tilgang for alle omfatter ikke slike publikasjoner som lærebøker og populære framstillinger for et bredere publikum. Ved siden av andre forskere gir åpen tilgang offentlig forvaltning, yrkesutøvere og intereserte enkeltperson muligheter for å ta del av denne rike informasjonskilden. Kort sagt er målet å snu betalingsmodellen fra lesere til forfattere eller i realiteten fra fagbibliotekenes mediabudsjetter til institusjonenes publiseringsfond. På lang sikt vil dette også kunne medføre betydelige besparelser for samfunnet også privat sektor. Et vesentlig mål ved bevegelsen er også å nå forskere og andre i land hvor betalingsevnen er svak i forhold til kostbare vitenskapelige tidsskrifter og vitenskapelige monografier. 

Målet om åpen tilgang kan nås på i hovedsak to måter enten ved at artikkelen publiseres åpent for alle eller ved deponering i et åpent arkiv som AURA ved Universitetet i Agder. 

Fyldig nasjonal informasjon om åpen tilgang finnes på openaccess.no .  Nettstedet har vært under arbeid i en del år med mange bidragsytere. Idag er det en gruppe som arbeider med OA ved Cristin/Ceres som har det redasjonelle ansvaret. Nettstedet lenker også til de nyeste nasjonale retningslinjer fra Regjeringen som ble lansert i august 2017.

Retningslinjer for publiseringstøtte ved UiA

 

Ved UiA er det etablert en ordning med publiseringsstøtte slik at det skal være mulig for vitenskapelig ansatte ved UiA å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang som forlanger en publiseringsavgift. Vår policy støtter seg på det nasjonale arbeidet i regi av Kunnskapsdepartementet, Cristin og Universitets- og høgskolerådet. Ved UiA er beslutninger om policy når det gjelder slik støtte forankret i Universitetets forskingsutvalg. Universitetsbiblioteket bistår når det gjelder bistand til forfattere inklusiv betaling av publiseringsavgift. 

Vår støtteordning dekker publisering i godkjente tidsskrifter som publiserer i samsvar med en modell hvor kostnadene dekkes av forfatterenes arbeidsgiver eller som del av en forskningsbevilgning. Tidsskriftene er åpent tilgjengelige for alle. De gjeldende retningslinene inkludere også andre støtteordninger som skal evalueres før årskiftet 2017/18. En av disse dekker publisering av godkjente monografier med åpen tilgang. Den andre gjelder åpen publisering i tidsskrifter som ellers krever abonnement for lesere. Retningslinjene ved UiA er tilgjengelig på universitetets vevsider. Retningslinjene er ganske detaljerte for å være sikker på at vitenskapelig ansatte og dermed også UiA bidrar til publisering i kanaler med vitenskapelig verdi.  Se våre nettsider. Ta kontakt med Universitetsbiblioteket for råd og veiledning når det gjelder åpen publisering (Open Access) 

Videre lesing

AURA - Egenarkivering i AURA

Agder University Research Archive (AURA) er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.  Mer om hva AURA er og hvorfor du bør bidra med dine forskningsresultater i dette arkivet kan du lese mer om på UiA.no

Søk i AURA

Nye publikasjoner i AURA

Loading ...

Aktuelle forlag for publisering av åpne monografier

Useriøse tidsskrifter

Tvilsomme tidsskrifter eller "predatory journals"  som de ofte kalles et økende problem. Betegelsen er ikke særlig god og vekker betydelig motstand blant forskere og forlag. En riktigere betegnelse på engelsk er "dubious journals". Dette er en samlebetegnelse på useriøse tidsskrift som hevder å være open access med fagfellevurdering og vitenskapelig publisering. Disse krever en publiseringsavgift, men følger ikke opp med fagfellevurdering, eller gir fagfellevurdering av så dårlig kvalitet at den ikke gir vitenskapelig verdi. På denne måten tjener de useriøse forlagene penger på publiseringsavgiften uten at forskeren får vitenskapelig uttelling for sitt arbeid.  Les mer om tvilsomme tidsskrifter her 

Hvordan unngå predatory journals:

*Hvis tidsskrift ikke er registrert hos NSD, men er fagfellevurdert og av vitenskapelig kvalitet kan det  meldes inn for vurdering hos NSD