Skip to main content

Økonomi: Fagside for økonomifag

Tips til nyttige ressurser og databaser for økonomifaget

Sage Research Methods

VPN

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Mer informasjon

Bedrift- og markedsinformasjon. Årsregnskap

Statistikk

Ordbøker

Oria - hele biblioteket i ett søk


Oria lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser: • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser m.m.  Prøv selv

Utvalgte oppslagsverk

Offentlig informasjon

NYHETER FAGLITTERATUR

Subject Guide

Snorre Halvor Djupedal's picture
Snorre Halvor Djupedal
Contact:
D2001 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
38 14 17 33

Kurs ved universitetsbiblioteket

Vi arrangerer kurs i bl.a. litteratursøking, Endnote og Surveyxact. Se planlagte kurs

Utvalgte tidsskriftdatabaser

Nyhetsarkiv

Juridiske kilder

 

Ønsker du mer informasjon om juridiske tema? Besøk vår fagside om rettsvitenskap.