Skip to main content

Rettsvitenskap: Home

Juridiske fagressurser ved Universitetsbiblioteket i Agder

NYHET

Nye og aktuelle e-bøker tilgjengelig fra Gyldendal eller Universitetsforlaget

Søk i Juridisk leksikon fra Kunnskapsforlaget

 

Oppslagsverk fra Oxford Reference

Sentrale databaser

Tidskrifter tilgjengelige hos universitetsbiblioteket (trykt)

Tittel
Trykt Elektronisk
Dommer, uttalelser m.v. skattesaker og skattespørsmål
Ja Nei 
Kritisk juss Ja Ja
Lov og rett Ja Ja
Jussens venner Ja Ja
Nordisk tidsskrift for kriminialvitenskab
Ja Nei
Nytt i privatretten Ja Ja
Retfærd: nordisk juridisk tidsskrift
Ja Ja
Rettens gang Ja Nei
Tidsskrift for Rettsvitenskap
Ja Ja

Trykte tidsskrift er stilt opp i Kristiansand under Økonomi og Samfunn, se hyllekart (rød markør)

 

Fra innføringskurs for nye studenter

Subject Guide

Henry Langseth
Contact:
Kontor D2 024
Campus Kristiansand
3814 1210

Lær mer om rettskilder

Praktisk rettskildelære (2012) gir deg en god innføring i ulike rettskilder du bør kjenne til som jusstudent