Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Nettskjema

Hva er Nettskjema?

Nettskjema er et verktøy for datainnsamling på nett for både ansatte og studenter. Løsningen er fleksibel og kan brukes både for spørreundersøkelse og større datainnsamlinger. Nettskjema er en sikker løsning som leveres av Universitetet i Oslo. Det finnes også mobilapp løsninger for opptak av lyd og bilde (Nettskjema- diktafon og Nettskjema Bilde).

 • Sikker løsning for datainnsamling via nett
 • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
 • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
 • Fri bruk av mobilappen Nettskjema-diktafon og Nettskjema-bilde
 • Kan samle inn sensitive personopplysninger til TSD
 • Tilbyr data utlevert via kryptert API
   

Brukerveiledninger

Nettskjema driftes av UiO. Brukerveiledninger i Nettskjema du på UiO sine nettsider.

Sikkerhet og personvern

Det stilles høye krav til Informasjonssikkerhet. For forskning som skal samle inn og behandle sensitive persondata, skal Nettskjema integreres med Tjenester for Sensitive Data (TSD). Det vil si at skjemaer settes opp for kryptert levering til sikker lagring i TSD.

Les mer om Nettskjema og informasjonssikkerhet og Personvern og vilkår for bruk av Nettskjema før du går i gang med innsamling av personopplysninger.

Nettskjema og TSD

Nettskjema kan levere data direkte inn i et prosjekt i TSD:

Opprett et skjema i Nettskjema. Se punktet "Kom i gang med Nettskjema" om du er usikker på hvordan man oppretter et skjema i Nettskjema.

Kriterier for at et skjema skal kunne aktiveres for TSD er som følger:

 1.  Den som skal foreta aktiveringen må ha gyldig brukerkonto til TSD-prosjektet som skjemaet skal aktiveres for.
 2. Skjemaet skal være satt opp som "Spørreskjema for sensitive data (TSD)" da det ble opprettet. Om det ikke er det kan man endre skjematype under innstillingsfanen.
 3. Utformingen av skjemaet må være helt ferdig før aktivering da skjemaet låses automatisk for redigering når aktiveringen for TSD er klar og føste svar er mottatt.
 4. Skjemaet må ha en utfylt kodebok uten blanke felter.
 5. Test-svar som eventuelt er sendt til skjemaet før aktivering må være slettet. Det gjøres under fanen "Se resultater".

Slik aktiverer du Nettskjemaet for TSD:

Ha ditt TSD brukernavn og passord og engangskode for aktivering klart. Gå inn på skjemaet du ønsker å aktivere på https://nettskjema.no og i det røde feltet under tittelen "Spørreskjema for sensitive data (TSD)" velger du "Koble til".

Du vil deretter blir bedt om å bekrefte rettighetene - altså hvem som skal kunne svare på skjemaet - velg Neste - tast inn ditt TSD-brukernavn, passord og engangskode og velg "Koble til".

Du får opp en melding om at "Skjemaet er klart!"

Det er viktig å sende inn et test-svar etter fullført aktivering og logge på TSD-prosjektet og sjekke at svarene kommer frem. Hvis det er første gang det sendes inn et svar til dette prosjektet (nytt TSD-prosjekt) anbefales det å be TSD teknisk support om å installere TSD Data Loader som gjør det mye lettere å se på svarene i TSD.

Nettskjema diktafon og bilde

Nettskjema diktafon

Nettskjema diktafon er en app for opptak av lyd fra smarttelefon/nettbrett. Lydfilene sendes til Nettskjema. Appen heter Nettskjema-diktafon og lastes ned fra Google Play eller App Store.

Les mer informasjon om hvordan appen virker og hvordan man setter opp Nettskjema for å ta i bruk diktafonen.

Lydopptak regnes som behandling av personopplysninger, og må følge retningslinjene for behandling av personopplysninger i forskning- og studentoppgaver. Dette innebærer at man må ha godkjenning fra NSD før man begynner innsamling av data.

Det stilles krav for å kunne laste ned fortrolige data. Det er derfor viktig at du hører på lydfilene dine uten å laste dem ned dersom du ikke tilfredstiller disse kravene. Les mer om ta opp fortrolige data med Nettskjema-diktafon.

Dersom du samler inn forskningsdata som kvalifiserer til lagring i TSD, må du sette opp Diktafonen til å levere svar direkte inn i TSD.

Tips:

Test alltid Nettskjemaet ditt før du tar det i bruk til datainnsamling og sørg for at det fungerer tilfredsstillende.

Det er en generell grense på 45 min per opptak.

For å omgå maksimal opptakslengde på 45 minutt kan man legge til et spørsmål i Nettskjemaet som har verdien "respondent-id". Man får da mulighet til å gjør opptak på 2 timer. Se hvordan her, under "Egen respondent-id øker opptakslengden til 2 timer".

Det kan være lurt å sette telefonen i flymodus før start for å unngå at opptaket blir avbrutt.

Nettskjema bilde

Nettskjema bilde er en app som gir støtte for at respondenter kan ta bilder med sin telefon (evt hente bilder fra kamerarull). Den kan også benyttes som en vanlig skjema-app uten at respondenten tar bilder. 

Appen heter Nettskjema bilde og lastes ned fra Google Play eller App Store.

Les mer om appen og hvordan ta den i bruk.

Tips:

Det kan være greit å sette opp en kort-url til skjemaet da den er enklere å formidle til respondenten. F.eks "studieapp". Det er da denne merkelappen respondenten legger inn i appen.

Kom i gang med Nettskjema

For å bruke nettskjema må du logge inn i Nettskjema sin nettportal.

Velg "Logg inn i Nettskjema" og Feide og logg på med ditt UiA brukernavn og passord.

Opprette skjema

Velg "+ Opprett nytt skjema" og velg Tittel på skjemaet og videre Skjematype, Skjemaspråk og Hvem skal kunne svare og trykk Neste.

Du blir da bedt om å oppgi om du vil vite hvem som har svart på skjemaet og om spørsmålene kan være personidentifiserende.

Svarene på disse spørsmålene vil avgjøre hvordan de neste stegene ser ut.

Etter å ha gått gjennom alle stegene velger du "Opprett".

Du vil da komme til skjemaet ditt og kan starte utformingen med de ulike elementene på venstre side. Trykk på elementet du ønsker å bruke og fyll inn ønsket data. Husk å lagre før du går ut av Nettskjema.

Mer informasjon om opprettelse av nettskjema finnes på UiO sine nettsider.