Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Teknologiske fag

Sentrale databaser i ingeniørfag og teknologi

Databaser for e-sport

 

e-sport -Tips litteratur: 

se bibliotekets fagside for idrett, emnesiden e-sport

e-sport - Guide til søk i databaser

EBSCOhost søkeguide (EBSCOhost dekker blant annet databasene SPORTDiscus (idrett) og MEDLINE (medisin, idrettsmedisin, idrettsfysiologi). Gå til guiden

Scopus (tverrfaglig database, søk artikler). Gå til guiden

ORIA (bibliotekbasen, søk bøker og artikler, bestille lån og kopier). Gå til guiden

Generelle databaser

Bli informasjonskompetent!

Lær om å navigere i informasjonsjungelen, finne tidsskriftartikler og bøker, og bedømme kvaliteten på det materialet du finner.

Forelesninger av andre enn foreleserne dine?

Følg forelesninger om teknologiske emner på nettet