Skip to main content

Bruk av UB's digitale ressurser som pensum og anbefalt lesing

Veiledning i hvordan UBs utvalg av elektroniske tidsskrifter og e-bøker kan brukes som pensum eller supplerende lesing. Hvordan angi riktige pekere

Pekere til artikler i Ebscohost databaser

Vi har tilgang til mange artikler i Ebscohost databaser. Siden disse ikke er direkte fra utgiver kan vi ikke bruke DOI men Ebsco har en funksjon kalt Permalink:

Lenke til artikkelen ovenfor basert på Permalink:

Söderhamn, O., & Söderhamn, U. (2010). Sense of coherence and health among home-dwelling older people. British Journal of Community Nursing, 15(8), 376-380. Retrieved from

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rzh&AN=2010762187&login.asp&site=ehost-live