Skip to main content

Bruk av UB's digitale ressurser som pensum og anbefalt lesing

Veiledning i hvordan UBs utvalg av elektroniske tidsskrifter og e-bøker kan brukes som pensum eller supplerende lesing. Hvordan angi riktige pekere

Pekere basert på Digital Object Identifier - DOI

Det er viktig å lage pekere som er bestandige og konsise. Den mest allmengyldige utformingen er basert på bruk av DOI - Digital Object Identifier. Dette er et entydig og bestandig ID nummer for tidsskriftartikler og bokkapitler. Den bør brukes når UiA har tilgang til dokumentet direkte fra utgiver. Noen viktige utgivere:

  • Elsevier
  • Emerald
  • IEEE
  • Springer
  • Sage
  • Taylor and Francis
  • Wiley-Blackwell

Informasjon om DOI finnes i de fleste databaser, flere referansestiler blant annet APA har innført krav om DOI for artikler. Se angivelse av DOI
i Scopus nedenfor:
En lenke basert på DOI har følgende utforming: http://dx.doi.org/DOI. Et konkret eksempel:

Egeberg, M., & Trondal, J. (2011). Agencification and Location: Does Agency Site Matter? Public Organization Review, 11(2), 97-108. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11115-010-0113-8