Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Urkund /Ouriginal

Ouriginal- Plagiatkontroll

Ouriginal (tidligere Urkund) - Plagiatkontroll

Hva er Ouriginal

UiA har avtale med Ouriginal - et online verktøy for å enklere avdekke plagiering. Ouriginal hette tidligere Urkund. Ouriginal kan sjekke den enkelte innlevering for tekstsammenfall mot andre kilder. Merk at referanselister og direkte sitat kan gi tekstsammenfall, selv om det ikke er plagiering. Sensor må i stor grad benytte skjønn ved gjennomgang av analyser i Ouriginal! 

Hvordan

Urkund sjekker mot det åpne internett, tidligere leverte studentarbeid som er lastet opp i Ouriginals database og mot ulike forlag. 

Analyserapport i Ouriginal

 
 
Flere presentasjoner av hvordan man håndterer analyser på engelsk og svensk. Begynnelsen av presentasjonene fokuser på forklaring av hva Urkund er og hvordan det fungerer. Siste 10 minutter er om analyser. Presentasjonene er på ca. 30 minutter.
 
Du finner flere guider her.

 

Tilganger

Ouriginal (Urkund) kan benyttes på tre forskjellige måter:

  1. Gjennom det digitale eksamenssystemet Inspera
  2. Gjennom Canvas
  3. Direkte innlogging med UiA-konto 

Retningslinjer for bruk av «Ouriginal» (Urkund) - verktøy for plagiatkontroll

Vedtatt av universitetets studieutvalg 22.02.2019

1. «Urkund» skal brukes til plagiatkontroll av leverte studentbesvarelser på bachelor- og masternivå, samt til ph.d.-avhandlinger.

2. Dokumenter skal leveres til plagiatsjekk via en av følgende kanaler:

  • Via Canvas
  • Via Inspera
  • Direkte til e-postadresse

3. Selvsjekk mot plagiat er ikke tillatt. Dette gjelder følgende forhold:

  • Sjekk av oppgaver skrevet av bachelor- og masterstudenter før levering
  • Sjekk av avhandlinger og artikler skrevet av stipendiater før innlevering
  • Sjekk av artikler skrevet av vitenskapelig ansatte før publisering

4. Teknisk support rundt bruken av «Urkund» tilbys av Universitetsbiblioteket.

5. Universitetsbiblioteket har ikke ansvar for håndtering av eventuelle forsøk på plagiering/fusk avdekket ved hjelp av «Urkund». Slike saker behandles i samsvar med Rutiner ved mistanke om fusk ved Universitetet i Agder og Retningslinjer for behandling av saker vedrørende mistanke om vitenskapelig uredelighet ved Universitetet i Agder

Utskrift versjon av retningslinjene finner du i PDF-en nede

Hvordan unngå​ duplikater uten å slette noe/GRUPPEOPPGAVER

Hjelp studentene med å unngå plagiering

UiA regler

Rekdal

Rekdal, O. B. (2011). Plagiat og forebygging: Går vi over bekken etter vann? Uniped, 34(2), 79-89  Elektronisk tilgjengelig på idunn.no