Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Matematikkdidaktikk

Bibliotekets fagside matematikkdidaktikk

Databaser i matematikkdidaktikk og pedagogikk. Artikkelsøk

ERIC (EBSCOhost)

Pedagogikk/Undervising.  Within the ERIC Collection, you will find records for: journal articles, books. research syntheses, conference papers, technical reports, policy papers, other education-related materials.

MathSci Net 

Databasen MathSciNet er også tilgjenglig via EBSCOhost søkegrensesnitt. Gå til  MathSciNet via EBSCOhost Mathsci net en elektronisk publikasjon som tilbyr tilgang til et godt vedlikeholdt og lett søkbar database av anmeldelser, sammendrag og bibliografisk informasjon for mye av den matematiske realfag litteratur. 

 

PsycArticles (APA PsycNET)

"APA's Full-Text Journal Article Database. PsycARTICLES (APA PsycNET)  is a database of full-text articles from journals"

APA PsycInfo (Ovid) 

"PsycINFO is an electronic bibliographic database providing abstracts and citations to the scholarly literature in the psychological, social, behavioral, and health sciences.

 

Du finner også artikler via søk i ORIAIdunn.no og Google Scholar

Norske og nordiske ressurser