Skip to main content

EndNote: EndNote

Brukerstøtte EndNote

Hva er EndNote?

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

  1. Fra søk i databaser, som ORIA, Google scholar, EBSCOhost, OvidSp, Pubmed etc -  kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.
  2. EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
  3. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste  på slutten av ditt dokument.
  4. Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen, og enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov

Desktop / WEB versjon?

Programmet kan installeres på din maskin (desktop versjon), eller du kan bruker web/nettversjonen.

Du kan også bruke begge versjoner sammen. Synkroniserer innhold fra ditt desktop bibliotek til din EndNote Web konto. Du kan da bruke samme EndNote bibliotek på flere maskiner og nettbrett (iPad), i tillegg har du også mulighet til å dele dine kilder - hele ditt bibliotek eller grupper av kilder - med andre brukere.

Konto opprettes via ditt desktop bibliotek - via SYNK knappen

Skal du kun bruke web versjonen, opprettes konto herfra www.myendnoteweb.com

Installasjon av programmet (desktop versjonen)

 

 

Innføringskurs i EndNote - 2 timer

Dersom du ønsker å bruke egen maskin på kurset må du på forhånd ha installert programmet. Se ovenfor. Hjelp til dette får du i Bibliotek eller IT skrankene

Se kursokumentasjon, vi starter fra lysbilde 7

 

Mer brukerstøtte

Se Kildekompasset.no for registrering av kilder

Kurs

Kurs

Se oversikt i UBs kurskalender for planlagte kurs