Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Grupper av kilder i biblioteket ditt

Grupper i biblioteket

Du kan organisere kildene i biblioteket ditt i ulike grupper. Se grupper i biblioteket ditt i Gruppemenyen til venstre. Som standard finnes følgende grupper

All references - viser alle dine kilder

Imported references - viser kilder fra siste eksport fra en database, eller importerte kilder fra fil

Unfiled - viser kilder som ikke er gruppert

Document - viser kilder i dokumentet du jobber med

I gruppesettet My group  -som følger som standard med biblioteket kan du opprette dine egne grupper av kilder. Du kan også opprette flere gruppesett ved behov

Nye grupper kan lages via å høyreklikke på en kilde, eller høyreklikke på gruppesettet "My groups". Du finner også valg for grupper i kommanoene øverst,  under Group. 

 Merk kilde(r), høyreklikk og velg Add reference to, Legg til eksisterende gruppe eller opprett en ny gruppe. Grupper kan også opprettes via Group i kommandolinjen øverst i programmet

Kilder kan automatisk legges i en  Smart Group - basert på et søkekriterium. Velg smart group fra gruppemenyen og oppgi ditt søk. Alle kilder som tilfredstiller søket vil automatisk legges i gruppen

Group sets består av en gruppoverskrift med undergrupper 

Create from group - slår sammen innholdet  to eller flere grupper

Fjerne kilder fra gruppen: Merk kildene og høyrekikk, velg "Remove reference from group". Kilden fjernes ikke i ditt bibliotek, kun i denne gruppen.  Velger du "Moove to trash", slettes kilden fra ditt bibliotek i tillegg

En kilde kan ligge i flere grupper

 

Figur: EndNote X9 og X8

 

 

Figur: EndNote 20/21

 

 

Figur: EndNote 20/21. Opprette grupper basert på andre gruper, Create from Groups. Start fra My groups, eller create a group set først.- Dertetter oppretter grupper, Create group, opprett vider Create from gropus

 

I Filmen brukes EndNote X9 MAC. Stilvelger finnes et annet sted for Windows X9. Se ellers nedenfor mer informasjon om bruk av Grupper i EndNote

i Windows EndNote x9 finnes stilvelger øverst til Venstre i biblioteket skjermen din.

I EndNote 20- finner du stilvelger slik skjermbildet HER viser

Se også Slik kan du få hjelp av EndNote til å finne fulltekst til artiklene

Se også om mer om hvordan du luker ut dubletter i ditt EndNote bibliotek

Dele grupper av kilder med andre

Det er mulig å dele grupper av kilder med andre. Les ev mer om dette, se under fanen dele bibliotek

EndNote i screening prosessen (Systematiske litteraturstudier)

Mer informasjon på fagsiden systematiske litteraturstudier, screening