Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

FAQ - ofte stilte spørsmål

WORD MAC: Hvorfor får jeg feilmeldingen «The value should be between -8.000 and 8.000 in.» når jeg velger stil eller legger inn ny referanse? - Se svar fra HVE


 

Problemer med referanser i  WORD - se samleside med mulige feilkilder og svar fra Alfasoft


 

WORD -Vises feltkoder i WORD ?  

 

EndNote fanen i WORD fungerer ikke, eller du kommer til EndNote biblioteket når du forsøker å sette inn kilder, kan skyldes at ditt WORD dokument er korrupt. Se løsning. Problemet kan også skyldes MAC  -macOS Mojave- problem: EndNote Mac: EndNote tools return the user to the Library, se artikkel fra Support claricate


WORD - Henvisninger i tekst:Hvorfor vises henvisningen i tekst med både etternavn og initial/fullt navn på fornavn? Svar:


 

WORD - Henvisninger i tekst: Hvorfor vises kildene mine slik …{Alam, 2009 #118} … Svar


Word låser seg .. kan skyldes Spor Endringer"/”Track Changes se også EndNote FAQ Issues with Track Changes


“EndNote CWYW (Cite While You Write) tillegget i Word har gråe knapper/virker ikke/kan ikke trykke/klikke knapper" se hjelp fra Alfasoft: 


MAC  i WORD: EndNote tools return the user to the Library -  eller jeg får kun satt inn uformatterte henvisninger  og ingen mulighet til å formattere, eller Word fanen i EndNote biblioteket er grå:  se artikkel fra Support claricate


EndNote MAC X9.1: Får du feilmeldingen This library is currently being used by someone else.Try to opening later"  ved forsøk på å sende (eksportere) opplysninger om kilder fra søk i ORIA, Google scholar til ditt EndNote bibliotek? Løsning: velg et annen eksport måte  -  i ORIA velger du knappen RIS, i Google scholar velger du RefMan. Alternativt - så kan du gjøre følgende med allerede nedlastet eksport:  As a workaround, you can manually import the references by going to File > Import > Select the file > Select the import option(by clicking on "Options" on the lower left of the window) as 'EndNote Import

Se også flere svar under fanen WORD

reference type undefined in this output style

EndNote Word og APA stil - "feilmelding" ala [Record #4 is using a reference type undefined in this output style.] Feilen skyldes at APA stilen ikke har spesifisert output for referansetypen som er valgt, gjelder feks Generic typen. Endre kilden i EndNote biblioteket med referansetype som finnes for APA og oppdater dokumentet etter endringen i biblioteket

Kildetypen Government document er ikke definert i APA 7 engelsk versjon, Redigere kilde med annen referansetype, feks Report, Electronic Book, Webpage. (Alternatvt må din APA 7 engelsk versjon endres. I EndNote. Tools - Outputstyle, edit APA 7, bibliography, sett inn kildetypen Government document, eller endre Generic)

Se eksempelsamlingen for APA 7 Engelsk versjon om du bruker APA 7 engelsk stil som følger EndNote

Merk at APA 7 norsk versjon er oppdatert, i denne stilen er også Generic med. Hent ny norsk APA stil, slik gjør du:

Manglende eller ikke fungerende EndNote verktøylinje i Word