Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Kom i gang med EndNote

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

Fra søk i databaser kan du eksportere (sende) opplysninger om kilder (referanser) til ditt EndNote bibliotek

EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.

På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.

Du kan få skrevet ut henvisninger til kilder i teksten og i litteraturlisten etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen. Du kan enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov

Filmer EndNote kurs

EndNote 20 og 21:  Innføringskurs i CANVAS

EndNote 20 og 21: Opptak innføringskurs

(EndNote X9:  opptak Innføringskurs)

 

Flere videokurs (engelsk)

Video tutorials fra EndNote training /Youtube)

Course from EndNote Clarivate

Course from LinkedIn Learning (Lynda).Logg på med din uia epost. Velg Universitet i agder, og oppgi passord som for UiA

Mac med M1-prosessor og Word og feilmeldingen:kan ikke laste inn et tillegg.

 Mac med M1-prosessor og Word og feilmeldingen: Microsoft word: kan ikke laste inn et tillegg. Tillegget er ikke kompatibelt med denne versjonen av Word. Løsning: Prøv å sette Word til å åpne i Rosetta modus

Se

Informasjon fra Alfasoft - re-start maskinen etterpå

Informasjon fra UiO