Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Sikkerhetskopi

Ditt bibliotek består av to deler - som må ligge på samme sted på din maskin
        en fil som slutter med fileendelsen .enl  eksempel my endnote library.enl
        og en tilhørende .DATA mappe, eksempel my endnote library.DATA


Du bør IKKE lagre biblioteket ditt i OneDrive/Dropbox eller lignende skytjenester.  Om du ønsker synkronisering i en skytjeneste anbfales å bruke EndNote Online(web). 


Sikkerhetskopi - backup: Compressed library

Flytter du biblioteket til et annet sted på din maskin eller vil ta sikkerhetskopi, må begge delen flyttes eller kopieres! 

Det anbefales at du pakker begge delene inn i en fil (=Compressed Library/Archived library).Denne filen kan du godt lagre i en skytjeneste som OneDrive (om du får bruk for den så flytt filen til din maskin lokalt før du pakker ut)

Stå i EndNote i ditt bibliotek:

  1. File - Compressed library
  2. Velg kilder. Oppgi filnavn og plassering. Filen får endelsen .enlx
  3. Når du får bruk for sikkerhetskopien: Klikk på filen og biblioteketet pakkes filene ut. Du bør først flytte filen dit du ønsker at biblioteket skal lagres (ikke i Onedrive eller Dropbox)
  4. Slik kan du også sende hele ditt bibliotek på epost med filvedlegget .enlx

 

Velg Next

Oppgi filnavn, eller bruk det foreslåtte. Velg lagringssted. Legg merke til at filendelsen slutter på .enlx

 

Sikkerhetskopien - compressed library har filendelsen .enlx. Om du ikke ser filendelsene i filutforsker, så er .enlx filen betegnet som Archived library

MERK

Du bør ikke lagre ditt endnote bibliotek i skysystemer som Dropbox og OneDrive - synkronsiseringsprosessen kan skade biblioteket. Lagre biblioteket på din maskin -f eks i dokumentmappen. Sikkerhetskopien kan du lagre i "skyen" (OneDrive eller Dropbox eller lignede). Dersom du får bruk for den, flytt filen til aktuell sted på din maskin, klikk deretter på filen så pakkes biblioteket ut. Se ellers muligheter til å lagre bibl

Se også:

Synkronisering av ditt EndNote desktop bibliotek til EndNote Online (web)