Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

EndNote

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

Fra søk i databaser kan du eksportere (sende) opplysninger om kilder (referanser) til ditt EndNote bibliotek

EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.

På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.

Du kan få skrevet ut henvisninger til kilder i teksten og i litteraturlisten etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen. Du kan enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov

Filmer EndNote kurs

EndNote 20 og 21:  Innføringskurs i CANVAS

EndNote 20 og 21: Opptak innføringskurs

(EndNote X9:  opptak Innføringskurs)

 

Flere videokurs (engelsk)

Video tutorials fra EndNote training /Youtube)

Course from EndNote Clarivate

Course from LinkedIn Learning (Lynda).Logg på med din uia epost. Velg Universitet i agder, og oppgi passord som for UiA

 

With EndNote reference software tool you can

Build a library with your own references that can be obtained through database searching or manual editing

Insert references into your Word document from the library

and choose from several styles or edit your own style

 

Download program

Close all Office programs, Word, Outlook, PowerPoint, Excel

Go to UiA AppsAnywhere

Choose EndNote 21.

Note: Earlier versions must be removed first.

If you are using Windows and are running EndNote through CloudPaging, open and remove before installation of a newer version. Before downloading the program, read the information carefully.

 

Exporting references from ORIA to EndNote

Open your EndNote library!
Go to ORIA: oria.no
Search
Choose the menu from the title, see the three dots ... to the right of the reference.
Choose EndNote
Download
Open the file
Edit the reference if necessary

 

If exporting more than one reference: Use the pin-icon to the right of the reference to save the references. Then choose the pin-icon on the top screen, choose one or more of the references, then choose EndNote from the dot menu ... above the references. Follow the next step as above.

 

Output style, editing for publishing or other demands
EndNote output styles for downloading

  • Download the style
  • Open the file, it should open in EndNote
  • In EndNote, save the file, using the EndNote commands; File - Save As. Give the style a name
  • Close the style window
  • Then choose the style in EndNote summary panel: Select another style, search for the style and choose. In Word, From the EndNote menu (CWYW) you will find the style
  • Note

You can further edit styles through EndNote.  EndNote 21: Tools > Output styles >

  • Open a new or edit an exited style.
  • Need support? Contact the library staff for support

 

Remove duplicated references & Create groups
Doing a systematic literature study, and using EndNote - Go Libguide

 

More information
More information in the start up PDF  UIA guide

And:

English information from EndNote Clarivate

Course from LinkedIn Learning (Lynda). Use your UiA credentials.

Video tutorials fra EndNote training /Youtube)

EndNote support

 Mac med M1-prosessor og Word og feilmeldingen: Microsoft word: kan ikke laste inn et tillegg. Tillegget er ikke kompatibelt med denne versjonen av Word. Løsning: Prøv å sette Word til å åpne i Rosetta modus

Se

Informasjon fra Alfasoft - re-start maskinen etterpå

Informasjon fra UiO