Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote

Kom i gang med EndNote

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

 • Fra søk i databaser kan du eksportere (sende) opplysninger om kilder (referanser) til ditt EndNote bibliotek
 • EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
 • På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
 • Du kan få skrevet ut henvisninger til kilder i teksten og i litteraturlisten etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen. Du kan enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov

Installere EndNote

Bruke ditt EndNote bibliotek

 1. Opprette et bibliotek
 2. Registrere kilder i ditt bibliotek
 3. Lagre kilder i ulike grupper
 4. Sikkerhetskopi
 5. Dele bibliotek - eller bruke ditt EndNote bibliotek på flere enheter (Synkroniser)

Bruke Word sammen med EndNote

 1. Sette inn henvisning i tekst
 2. Endre henvisning i tekst (sette inn sidetall, paragrafer og annen tekst/ eller fjerne forfatter og år i henvisningen)
 3. UiA stiler, norsk APA stil etc.
 4. Redigere kilden i ditt EndNote bibliotek
 5. Mangler EndNote fanen i Word?
 6. Samarbeid

Filmer EndNote kurs

Mac med M1-prosessor og Word og feilmeldingen:kan ikke laste inn et tillegg.

 Mac med M1-prosessor og Word og feilmeldingen: Microsoft word: kan ikke laste inn et tillegg. Tillegget er ikke kompatibelt med denne versjonen av Word. Løsning: Prøv å sette Word til å åpne i Rosetta modus

Se