Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Redigere kilden i ditt EndNote bibliotek

Redigere kilden i biblioteket

Dersom du oppdager at kilden vises feil  -selv om du har valgt rett stil  - sjekk hvordan din kilde er registrert i ditt EndNote bibliotek. Eksport fra ORIA legger feks til utg (eller engelsk ed.) i feltet edition for kilden i ditt EndNote bibliotek. Dersom stilen som du bruker automatisk legger til utg./ eller ed (for engelsk stil) vil utg. vises to ganger. Du bør sjekke kildekompasset.no om dine kilder vises korrekt

  1. Endre kilden i ditt EndNote bibliotek. Marker kilden i teksten og velg Edit library reference (Alternativt gå rett til biblioteket, endre kilden)
  2. Da åpnes kilden direkte i EndNote og du kan endre. Lagre endringene for kilden(e) i ditt EndNote bibliotek
  3. Velg deretter å oppdatere ditt Word dokument slik at endringene vises: Kommando Update Citations & Bibliography