Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

WorldCat - Eksport til EndNote

  1. Søk

  2. Klikk på ønsket tittel

  3. Velg Cite/Export

  4. Velg Export to EndNote