Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Opprette bibliotek - Starte opp med bruk av EndNote

Dersom det ikke automatisk opprettes et bibliotek ved installasjon av programmet kan du opprette et selv via File kommandoen. Det er også mulig å opprette flere bibliotek, det anbefales normalt ikke

  1. Åpne EndNote programmet og velg fra kommandolinjen som du finner øverst. Se EndNote kommandoer øverst til venstre når du har åpnet programmet. 
  2. File > New library - se skjermbildet
  3.    Velg plassering på din maskin. Lagre feks i dokumenter på din maskin (ikke i Onedrive eller Dropbox) Merk: Dersom alle dine dokumentmapper synkroniserer til en skyfiltjeneste, opprett en mappe: EndNoteBibliotek på Denne PC - C:disk (Windows), eller Application folder/Programmappen (MAC) - lagre biblioteket i denne mappen
  4.     Gi navn på biblioteket: Overskriv standard navnet (My EndNote Library), bruk et eget navn på biblioteket

Du må IKKE lagre biblioteket ditt i OneDrive/Dropbox eller lignende skytjenester.  Om du ønsker synkronisering i en skytjeneste anbefales å bruke EndNote web

Merk

  • Ikke lagre ditt endnote bibliotek i skysystemer som Dropbox og OneDrive - synkronsiseringsprosessen kan skade biblioteket.
  • Sørg for at du jevnlig tar Sikkerhetskopi av ditt bibliotek- som du kan  lagre i skyen.
  • Når du får bruk sikkerhetskopien, flytt filen til aktuell sted på din maskin, klikk deretter på filen - og biblioteket pakkes ut.
  • Dersom du allerede har lagret biblioteket ditt i OneDrive eller tilsvarende, anbefales å flytte bibliotek til lokalt sted på maskinen. Du kan benytte metoden med sikkerhetskopi, se ovenfor.

 

Skjer det "ingenting"- du møter et "tomt" bildet - når du starter opp EndNote programmet?

  • Se EndNote kommandonlinje øverst og velg FILE for å åpne et eksisterende bibliotek på din maskin, eller opprette et nytt

Figur