Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Redigere stiler (output styles)

Du kan redigere i eksisterende referansestiler (output styles), eller lage dine helt egne stiler. Dette er ofte nødvendig om tidsskriftet du ønsker å publisere hos har spesielle krav

Via EndNote programmet følger en mengde stiler du kan bruke. Via EndNote support kan du hente - laste ned flere. Gå til Ouput styles/EndNote. Last ned stilen, åpne stilen. Da vil EndNote programmet åpnes, Velg deretter å lagre stilen, File > Save as - Gi et nytt navn  til stilen. Velg deretter å vise kilder i biblioteket med denne stilen - da vil du også finne stilen i stilvelgeren i Word

Stiler du lagrer/endrer selv, vil lagres i dokumentmappen din på din maskin > EndNote > Styles. 

Du redigerer stiler via ditt EndNote program, for EndNote 20/EndNote 21: Tools - Output styles. 

Ta kontakt med biblioteket om du trenger bistand til å tilpasse en referansestil

EXCEL - Eksport av kilder fra et EndNote bibliotek til EXCEL

Første 2 punkter (opprette en tilpasset EXCEL stil) passer også for MAC EndNote

 1. I EndNote - opprett en stil tilpasset Excel
  • Endnote 20 - Tools - Output style, New - Bibliography-template: Generic: Insert fields (velg felter), for hvert felt må du avslutte med TAB valget som også finnes i Insert field valget. Ikke ta med sammendrag feltet (må ev tilpasses). Det er lurt å avslutte med feltet Record number og deretter feltet TAB. Lagre stilen: File Save as
  • EndNote X9 - Edit - Output style, ellers det samme som ovenfor
 2. Velg så denne stilen fra stil velger (
  • EndNote 20, se valget i panelet til høyre der du finner stilene - 
  •  EndNote X9 - se stil velger til venstre øverst)
 3. Merk så kildene du ønsker eksportere
  1. Windows: høyreklikk og velg Copy formatted. Åpne EXCEL og velg paste. Du kan deretter tilpasse slik du ønsker, formatere som tabell, legge til nye kolonner etc.
  2. MAC: velg File - Export, se deretter punkter nedenfor

EndNote 20 og X9, Windows

Filmen viser først EndNote 20 (opprette stil)- deretter EndNote X9, dette opprettes også tilsvarende for MAC, og deretter hvordan du kopierer kilder til Excel (Windows). For eksport av kildene til EXCEL se MAC informasjon nedenfor

MAC EndNote and MAC Excel:

First: Create EXCEL style:

 • EndNote 20: Tools Output style, New - Bibliography- template generic. Choose your fields (not the abstract field), insert TAB between the fields. Save, File Save As, EXCEL Close the style

Choose the style in the preview section panel, then

 1. Select references in EndNote 
 2. File> Export.  Save as. Save as .txt file, and remember to choose the tab style (EXCEL output style)  saved earlier
 3. Open EXCEL, and Open the file
 4. Choose Delimited
 5. Velg File origin: Windows (ANSI)
 6. Click Next
 7. Choose Delimters, og Choose Tab
 8. Finish