Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Eksport fra Svemed+ til EndNote

 1. Last ned Importfilter, se ovenfor link
  1. Klikk på filen
  2. Åpne filen via Endnote programmet
  3. I EndNote, lagre: File - Save As > angi så filnavnet Svemed
  4. Lukk bildet
 2. Søk i Svemed+ (Merk at databasen ikke er oppdatert etter 2019)
  1. Merk referanser
  2. Velg Exportera
  3. Velg exportformat: Svemed EndNote filter
  4. Velg Endnote
  5. Klikk Exporta knappen
  6. I EndNote kan du bli spurt om hvilket filter, connection,  du vil bruke, Søk etter Svemed og velg
  7. Endre eventuelt kildene. Legg merke til at du får med en engelsk oversettelse av originaltittelen. Denne kan du slette om du ikke har bruk for den

Dersom du har importfilter for Svemed (se punkt 1) kan du velge Svemed filter, punkt 2c  - Endnote

Merk at kildene vil bli lagt inn med en oversettelse av orginaltittelen i Translated title. Denne kan du slette om du ikke vil at den skal vises i kildelisten din. Dobbeltklikk på kilden og slett.

Dersom du ikke laster ned importfilter, men bruker RIS formatet, vil du få overført oversatt tittel i tittelfeltet og originaltittelen i Translated title. Endre kilden etter eksport til EndNote