Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

PDF filer: Finne fulltekst til kildene dine (artikler), eller tilknyttet PDF til en kilde

Få hjelp av EndNote til å finne fulltekst for kilden:

Krav

  • Du er tilkoblet UiA med VPN. se informasjon på UiA nettsider
  • UiA har tilgang til fulltekst
  • Artikkel kilden i ditt bibliotek inneholder et DOI nummer
  • Tidsskriftet tillater nedlastning automatisk via EndNote
  • Merk kilden > Kommando Find Full Text

Å lese PDF'er i biblioteket:

  • Når du har lagret PDF'er i ditt EndNote biblioteket kan du lese disse via biblioteket, og har da også mulighet til å bruke EndNote sitt annoteringsverktøy, markere tekst, legge til notater i PDF'en.
  • Om du har lagt til annoteringer, og vil fjerne dette i PDF'en, stå i annoteringingen, høyreklikk, velg Delete Annotation slik skjermbildet under viser

Se flere metoder for å importere PDF'er