Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Fjerne duplikate kilder i EndNote biblioteket

MERK:

Sjekk preferanser for EndNote dublett sjekk /Preference for duplicates:  Edit - Preferences - Duplicates.  (MAC: EndNote - Preferences - Duplicates)

EndNote bruker som default - standard fire felter til å sjekke dubletter. Choose your preference for the duplicate check

  • Forfatter 
  • År
  • Tittel
  • Referansetype

Du kan endre preferansene - og sjekke for dubletter flere ganger- spesielt om du henter kilder fra ulike databaser. Forfatternavn kan feks være ulikt registrert - noe som gjør at EndNote ikke fanger opp alle ekte dubletter, Gjennomfør gjerne dublett sjekk på andre felter i tillegg til standardfeltene.  

Dersom du gjennomfører et systematisk litteraturstudie, og har en mengde treff fra søk fra ulike databaser, vil en metode for å fjerne flere ekte duplikater være aktuell. Metoden er beskrevet av Bramer mflere, og oppsummert i en enklere variant på KIB's blogg. Merk at det også kan være lurt å sjekke på DOI feltet. Gjør visse forbredelser først. Se mer informasjon Demonstrasjon nedenfor:

Merk 

  • I Endnote X9 og X8: Reference - Find dublicates. I EndNote 20: Library - Find dulicates

 

Opprette Grupper og  Fjerne dubletter

i Filmen demonstrert  via bruk av EndNote MAC versjon X9- men fungerer i prinsippet likt for EndNote 20, 21, eller X9 for  MAC og Windows. Norsk film under

English demo