Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

EndNote brukerstøtte

support fra Biblioteket UiA

 

Kontakt biblioteket for bistand knyttet til bruk av EndNote. Våre veiledningsskranker er åpne:

Grimstad - Biblioteket (1. et. A1060):  Tirsdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 12.00

Kristiansand- Biblioteket:  2etg i biblioteket, mandag-tirsdag-onsdag-torsdag-fredag, 10-14

Bistand knyttet til installering, ta kontakt med UiA hjelp

 

Eller ta kontakt biblioteket via et digitalt møte:

Du kan ev booke digital veiledning, Book tid (Velg Digital veiledning) 

Eller kontakt din fagansvarlige bibliotekar: Se kontaktinformasjon til fagansvarlige på biblioteket sine fagsider

 

Bistand knyttet til installering av programvaren

Trenger du bistand til installasjon av programvaren via Appsanywhere. Ta kontakt med UiA hjelp- eller se mer bistand på brukerstøttesiden

 

EndNote Support:

Det er også mulig å kontakt EndNote support. Lisensnummer må som regel oppgis, det finner du når du åpner EndNote programmet, se Help, About EndNtoe

Clarivate EndNote support

Alfasoft EndNote support

Mac maskin med M1-prosessor:

Har du en Mac maskin med M1-prosessor og Word og feilmeldingen: Microsoft Word: kan ikke laste inn et tillegg. Tillegget er ikke kompatibelt med denne versjonen av Word. Løsning: Prøv å sette Word til å åpne i Rosetta modus

Se

Informasjon fra Alfasoft - re-start maskinen etterpå

Informasjon fra UiO