Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Kontakt biblioteket for EndNote brukerstøtte

support fra Biblioteket UiA

Kontakt biblioteket for bistand knyttet til bruk av EndNote. Våre veiledningsskranker er åpne:

  • Grimstad - Biblioteket (1. et. A1060):  Tirsdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 12.00
  • Kristiansand- Biblioteket:  2etg i biblioteket, mandag-tirsdag-onsdag-torsdag-fredag, 10-14
  • Bistand knyttet til installering, ta kontakt med UiA hjelp https://www.uia.no/student/uia-hjelp

Eller ta kontakt biblioteket via et digitalt møte:

 

Bistand knyttet til installering av programvaren

Trenger du bistand til installasjon av programvaren via Appsanywhere. Ta kontakt med UiA hjelp- eller se mer bistand på brukerstøttesiden

 

EndNote Support:

Det er også mulig å kontakt EndNote support. Lisensnummer må som regel oppgis, det finner du når du åpner EndNote programmet, se Help, About EndNtoe

Mac maskin med M1-prosessor:

Har du en Mac maskin med M1-prosessor og Word og feilmeldingen: Microsoft Word: kan ikke laste inn et tillegg. Tillegget er ikke kompatibelt med denne versjonen av Word. Løsning: Prøv å sette Word til å åpne i Rosetta modus

Se