Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Fagansvarlige og bibliotekets fagsider


 

HANS GUNNAR S. LIAN

Sosiologi,
sosialt arbeid 
og pedagogikk
Pedagogikk                      
GLU, BLU, PPU
Sosialt arbeid
Sosiologi
Skolebibliotek
hans.g.s.lian@uia.no


 

SOLBJØRG T NES

Litteratur, språk og
mediefag 
Litteratur                           Norsk og nordisk      
Språk
Mediefag
Kommunikasjon                
Film
Skolebibliotek
solbjorg.t.nes@uia.no


 

MAJ NIELSEN

Realfag
Fremmedspråk  
Matematikk                       
Naturvitenskap
Engelsk            
Fremmedspråk                 
Oversetting                   
SurveyXact 
maj.s.nielsen@uia.no


 

MATTHIAS PINTSCH

Handelshøyskolen
Samfunnsvitenskap 
Global Development         
& Planning
Markedsføring
Økonomi/Economics
Strategi

Informasjonssystemer
matthias.pintsch@uia.no


 

KRISTINE DALANE 

Klassisk musikk,
musikkpedagogikk      
og rytmisk musikk  
 Musikk kristine.h.dalane@uia.no


 

STEFAN FISHER-HØYREM

Religion, filosofi
og historie.
Kunstfag
  
Drama
Filosofi
Historie
Kunst og håndverk
Religion
Visuelle og sceniske fag
Zotero
stefan.fisher-hoyrem@uia.no


 

GLENN BYREMO

Handelshøyskolen
Arbeidsliv og innovasjon 
 Arbeidsliv
 og innovasjon
  
glenn.t.byremo@uia.no


 

SNORRE DJUPEDAL

Handelshøyskolen
Samfunnsvitenskap  
Statsvitenskap
og ledelsesfag
  snorre.djupedal@uia.no


 

LINE THOMPSON

Rettsvitenskap  
Rettsvitenskap line.thompson@uia.no


 

KRISTIAN LØVDAL 

TekReal     
IKT. Ingeniørvitenskap      
Teknologiske fag
kristian.lovdal@uia.no


 

ANE LUNDE

Helsefag
Campus Grimstad  
Se fagsidene:
Sykepleie         
Vernepleie
Psykososial helse
Helseinformatikk  
Kontakt Ellen Sejersted:
ellen.sejersted@uia.no

 


 

ELINE ØVERBØ ROALDSØY

Litteratur
Språk
Zotero 
Literature
Media & communcation 
Medier & kommunikasjon 
Translation
Kontakt Kristian Løvdal:
kristian.lovdal@uia.no


 

DINA SCHODER 

Sosiologi,
sosialt arbeid 
og pedagogikk 
Pedagogikk                       
GLU, BLU, PPU
Sosialt arbeid
Sosiologi
Skolebibliotek
dina.schoder@uia.no