Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sexologi

Bibliotekets fagside. Forskningsbasert kunnskap og andre relevante kilder for sexologi

Før du starter å søke etter informasjon og litteratur,  sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN. Se mer informasjon

ORIA - databaser - Søk, finn, bestill

ORIA biblioteksøket

I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 

ORIA  er god å bruke når du

vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,

trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -

foreta enkle emnesøk på artikler.

 bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling (Se mer informasjon om lån og bestillinger på bibliotekets nettside. Gå til lån og bestillinger. Er du fjernstudent eller oppholder du deg langt fra campus? Se informasjon til fjernstudenter)

 

 

 

Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Se mer informasjon

  1. Søk i ORIA bibliotekkatalogen; velg Mitt bibliotek, eller Norske fagbibliotek
  2. Søk på ord fra dokumentets tittel. Finner du ikke dokumente blant de første treffen? Utvid søk til Norske fagbibliotek, se valg fra søkeboksen, og hak eventuelt av til høyre for Inkludere elektroniske dokument som UiA ikke har tilgang til (Se filter til høyre i trefflisten)
  3. Finnes ikke dokumentet på din bibliotekavdeling, eller dokumentet er utlånt på din bibliotekavdeling? Logg på for å bestille dokumentet. Du logger på med ditt UiA brukernavn og passord. Se logg på knappen øverst i høyre i søkeskjermen, eller bruk Logg på knappen som du finner via informasjon om dokumentet. Når du er pålogget vil du finne en Bestill knapp for dokumenter som ikke er tilgjenglig for UiA, fysisk eller elektronisk.
  4. Finner du ikke dokumentet i det hele tatt. Logg på og bruk bestill skjema, se knappen øverst i ORIA søket

 

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Via NB kan du få lese norske bøker elektronisk i scannet versjon. Les mer på bibliotekets nettsider om hvordan du går frem. Du må søke om tilgang og få søknaden godkjent. Du finner også disse bøkene via søk i ORIA

 

Om lån og bestillinger

Merk følgende

MEDLINE er hoved database innen medisin og helsefaglige emner. Databasen dekker opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine

MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed. De fleste av postene i MEDLINE finnes også i den tverrfaglige databasen Scopus (som også dekker de fleste EMBASE poster, en annen stor medisinsk databas) i tillegg til søkegrensesnittet Web of Science (se valg av databaser). Om du søker i MEDLINE fra andre søkegrensnitt enn PubMed oppgi også navnet på databaseverten/søkegrensesnittet

Scopus, største tverrfaglige databasen (inkluderer poster fra MEDLINE og EMBASE - men ikke fult ut dekning). Se eventuelt også Web of Science

EBSCOhost databasevert dekker også flere andre databaser i tillegg til MEDLINE: Academic Search Complete (Tverrfaglig), CINAHL (sykepleie, og tilgrensende fagområder som fysioterapi, ergoterapi, ernæring),  SPORTDisucs (Idrett), SocINDEX (Sosiologi), Social Work Abstract, ERIC (Pedaogogikk. Undervisning. Skolevesen). 

 

ORIA bibliotekbasen

ORIA dekker ellers alle de elektroniske artikelene biblioteket har tilgang til- så mye av innhold i de faglige avgrensede basene finnes her, men de faglige avgrensede basene har flere søkefunksjoner som gjør at det kan være hensiktsmessig å søke i disse etter dokumenter om et emne. Via ORIA finner du også boklige kilder - du kan også bestille dokument som ikke er tilgjenglig på din bibliotekavdling

Velg databaser

 

Se våre databaseguider for mer søkehjelp. Gå til guidene

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

En systematisk oversikt er en litteraturstudie der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om et definert forskningsspørsmål (vanligvis om effekt av tiltak). S. 7 i  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institusjoner og organisasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker original studier (resultat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

Cochrane samarbeidet og om de systematiske oversiktene Cochrane utgir

Systematiske oversikter på Helsebiblioteket

Slik oppsummerer vi forskning/Folkehelseinstituttet

Hvordan skrive en systematisk oversikt?. Artikkel i sykepleien.no

 

Epistemonikos databasen

En rask måte er å søke via Epistemonikos databasen, som samler oversikter fra flere andre databaser. Se ellers A-Å liste nedenfor

ORIA dekker også studentoppgaver. Søk og bruk filter for materialtype for studentoppgaver etter søket, se til høyre i trefflisten. Du finner også studentoppgaver via Google Scholar. Søk masteroppgave, eller bacheloroppgave, sammen med ord for ditt tema. Se eksempel på søk