Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sexologi

Bibliotekets fagside. Forskningsbasert kunnskap og andre relevante kilder for sexologi

Guide for nye studenter

Litteratur- og informasjonssøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN.

Demo: Windows:

ORIA - biblioteksøket

ORIA biblioteksøket

  • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du
    • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
    • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
    • foreta enkle emnesøk på artikler.
    •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

Se ellers siden Søkeveiledninger for tips til søk

Lån og bestillinger av dokumenter - kjente kilder

Sørg for å være tiilkoblet UiA med eduVPN.

Ofte brukte databaser - søk etter forskning, informasjon om...

MEDLINE

Database innen medisin, helsefaglige emner, sykepleie. Innholder opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Les mer om databasen på National library of Medicine som er ansvarlig for innholdet

Søkegrensesnitt

EBSCOhost og Ovid MEDLINE dekker alt innhold i PubMed. Via EBSCOhost finner du flere databaser, se nedenfor

Scopus

Stor tverrfaglig database - dekker forskningsartikler fra et stort antall tidsskrifter innen mange fagområder. innhold fra MEDLINE og EMBASE (helse-medisin) er blant annet dekket

Flere databaser

Søkehjelp - se fanen søkeveiledninger