Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

Ulike søkestrategier

Filmen under gjennomgår følgende ulike søkestrategier - avhengig av ditt fomål med søket

  • Enkelt søk etter noen få artikler om ditt emne. Du finner raskt noen relevante og slipper å gå gjennom lange trefflister. (Brief search  - an initial search using a few specific terms with the intention of retrieving a few relevant papers)
  • "Berry picking" (scanning results of the brief search to identify others areas of evaluation, such as authors, subjects, relevant journals, reference list, cited by, and similar articles)
  • Scanne siteringer og referanselister: Kjedesøking - siteringssøk (Citation Pearl growing, Select one specific citation, add new terms to your search and repeat - Citation snowballing - Cited search, forward and backward)
  • Systematisk tilnærming til søk  - "Blokk-søk" - koble "søkekonsepter" - finne originalartikler som skal inngå i resultatdelen av din litteraturstudie (Concept building search). 

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library