Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Psykososial helse

UiA Bibliotekes fagside

Ulike søkestrategier

Filmen under gjennomgår følgende ulike søkestrategier - avhengig av ditt fomål med søket

  • Enkelt søk etter noen få artikler om ditt emne. Du finner raskt noen relevante og slipper å gå gjennom lange trefflister. (Brief search  - an initial search using a few specific terms with the intention of retrieving a few relevant papers)
  • "Berry picking" (scanning results of the brief search to identify others areas of evaluation, such as authors, subjects, relevant journals, reference list, cited by, and similar articles)
  • Scanne siteringer og referanselister: Kjedesøking - siteringssøk (Citation Pearl growing, Select one specific citation, add new terms to your search and repeat - Citation snowballing - Cited search, forward and backward)
  • - "Blokk-søk" - koble "søkekonsepter" - finne originalartikler som skal inngå i resultatdelen av din litteraturstudie (Concept building search- (Systematisk tilnærming til søk) 

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library

 

Scopus

Innhold, tilganger og eksempel på et strukturert søk (blokksøk) etter dokumenter om et emne. Se filmene under:

Mer Søkehjelp - se våre databaseguider:

ORIA - søk bøker, fag- og forskningsartikler (Norsk og internasjonalt) Søk finn og bestill dokument

Google Scholar (forskningsartikler, masteroppgaver)

Scopus (tverrfaglig dekning, dekker også poster fra MEDLINE og EMBASE)

EBSCOhost, dekker flere databaser, som MEDLINE (helse, medisin), Academic search complete (tverrfaglig) ERIC (undervisning, skole, pedagogikk), SocINDEX (sosiologi, sosialt arbeid) og flere andre  dabaser  (Databaser med opplysninger om forskningsartikler, internasjonalt)

WoS (tverrfaglig dekning)

PubMed (dekker innhold i  MEDLINE basen, se eventuelt MEDLINE via EBSCOhost over)

Ovid (EMBASE, MEDLINE og APA PsycInfo)