Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide

Søk etter forskningsartikler via faglige avgrensede databaser (Academic Search Complete, CINAHL, MEDLINE, ERIC, SPORTDiscus,SocINDEX og flere)

English guide

Tilganger og databaser via EBSCOhost

Merk: Før du starter søk må du sørge for å være tilkoblet UiA med eduVPN, se om tilkobling hjemmefra fra bibliotekets nettside. Lenke

EBSCOhost  tilbyr søk i flere databaser:

Basene dekker hovedsaklig engelske fag- og forskningsartikler. Du kan velge en eller flere databaser samtidig 

 • Academic Search Complete (Tverrfaglig dekning). Link informasjon om basen fra EBSCO
 • Atla Religion Database (Religion)
 • Business Source Complete (Økonomi & Administrasjon)
 • CINAHL (Sykepleie)
 • EconLit (Økonomi)
 • ERIC (Pedagogikk, skolevesen, utdanning). Link informasjon fra EBSCO
 • Historical Abstracts (Historie)
 • MathSciNet (Matematikk)
 • MEDLINE (medisin, helsefag. Alt innhold i PubMed finnes også i MEDLlNE via EBSCOhost)
 • MLA (Språk og litteratur)
 • SocINDEX (Sosiologi)
 • Social Work Abstract (Sosialt arbeid)
 • SPORTDiscus (idrett og kroppsøving). Link informasjon fra EBSCO

Mer informasjon om basene gis via EBSCOhost: Gå til EBSCOhost, velg en eller flere databaser