Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EBSCOhost. Databaseguide

Søk etter forskningsartikler via faglige avgrensede databaser

English guide

Tilganger og databaser via EBSCOhost

Merk: Før du starter søk må du sørge for å være tilkoblet UiA med eduVPN, se om tilkobling hjemmefra fra bibliotekets nettside. Lenke

EBSCOhost  tilbyr søk i flere databaser:

Basene dekker hovedsaklig engelske fag- og forskningsartikler. Du kan velge en eller flere databaser samtidig 

 • Academic Search Complete (Tverrfaglig dekning)
 • Atla Religion Database (Religion)
 • Business Source Complete (Økonomi & Administrasjon)
 • CINAHL (Sykepleie)
 • EconLit (Økonomi)
 • ERIC (Pedagogikk, skolevesen, utdanning)
 • Historical Abstracts (Historie)
 • MathSciNet (Matematikk)
 • MEDLINE (medisin, helsefag. Alt innhold i PubMed finnes også i MEDLlNE via EBSCOhost)
 • MLA (Språk og litteratur)
 • SocINDEX (Sosiologi)
 • Social Work Abstract (Sosialt arbeid
 • SPORTDiscus (idrett og kroppsøving)

Mer informasjon om basene gis via EBSCOhost: Gå til EBSCOhost, velg en eller flere databaser