Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide. Finn forskningsartikler

Universitetsbiblioteket i Agder (2024).

English guide

Tilganger og databaser via EBSCOhost

Merk: Før du starter søk må du sørge for å være tilkoblet UiA med eduVPN, se om tilkobling hjemmefra fra bibliotekets nettside. Lenke

EBSCOhost  tilbyr søk i flere databaser:

Basene dekker hovedsaklig engelske fag- og forskningsartikler. Du kan velge en eller flere databaser samtidig 

 

Mer informasjon om basene gis via EBSCOhost: Gå til EBSCOhost, velg en eller flere databaser