Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide. Finn forskningsartikler

Universitetsbiblioteket i Agder (2024).

Film 5: Søk med feltkoder

Nyttige feltkoder i EBSCOhost baser

TI Ord i tittelen

TI adolescen*

TI (adolescen* OR youth*)

AB Ord i sammendrag AB adolescen*
AB (adolescen* OR youth*)
SU Ord fra databasens emneord

SU Norway

SU (Norway OR Denmark)

AF Ord fra forfatters institusjon

AF Norway

AF ( (Norway OR Denmark)

AU Ord fra forfatters navn

AU etternavn

AU "etternavn f*"

TX Ord "overalt" -også inkludert ord i teksten om fulltekst av artikkelen finnes i databasen.
Dekker således ord i alle overnevnte felt + alle andre felt

TX norway

TX (norway OR norwegian

Se mer informasjon om databasens felter via EBSCOhost. Klikk på valget MOORE i listen over databaser

 

Scopus

Søker du i Scopus databasen kan du tilsvarende søke med feltkoder. Velg feltkode fra BASIC search, eller bruk Advandes search. Eksempel

TITLE(adolescen* OR young* OR youth* OR teenage*)

Flere søke-elementer, der ord i siste delen kan forekomme også i sammendrag, eller i keyword

TITLE(adolescen* OR young* OR youth* OR teenage*) AND TITLE("social media*" OR facebook OR tiktok OR instagram OR snapchat*) AND TITLE-ABS-KEY(impact* OR cross-section* OR associat*)

Web of Science

Felter kan velges i nedtrekksmenyen i Basic søket. i Avansert søk setter du feltkoder foran søkeordene slik, her vist med ord i tittelfeltet

TI=(adolescen* OR young* OR youth* OR teenage*) AND TI=("social media*" OR facebook OR tiktok OR instagram OR snapchat*) AND TI=(impact* OR cross-section* OR associat*)