Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide. Finn forskningsartikler

Universitetsbiblioteket i Agder (2024).

Film 8: Bruk av databasens emneord i EBSCOhost

Søk med emneord i CINAHL & MEDLINE basen

  • Søkestrategi  - bygg opp din søkestrategi via søk på et og et begrep og koble søkesettene fra din søkehistorikk sammen til slutt
  • Start med å søke på emneordet for hvert av dine søkebegrep
  • Koble søkesett sammen 
  • Du kan redigere søk i etterkant  om du finner flere søkeord for dine søkebegrepe

For mer hjelp - bruk gjerne Help knappen i databasen, se øverst til høyre, alternativt gå direkte til Help