Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide. Finn forskningsartikler

Universitetsbiblioteket i Agder (2024).

Film 7. Fra forskningsspørsmål til søk i databasen. PICO/PICo og tilsvarnende- og søkeord og søkestrategi

Strukturert, systematisk litteratursøk:

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søkekonsepter eller søkeelementer) man vil søke på. Som hjelp til å lage spørsmål og finne hovedbegrepene (søkekonsepter/elementer for søket)  kan gjerne et rammeverk som PI(C)O/PICo - eller det tre delte spørsmål - brukes:

PICO - PICo - PIO, PO, PEO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

  1. Fokusere ditt spørsmål- tydeliggjøre hva spørsmålet du søker forskningslitteratur handler om (Focusing the search question)
  2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier (Decide the inclusion and exclusion criteria)
  3. Strukturere ditt søk i databasene(e) (Structuring the search in the database)

Se  mer om de ulike rammeverk PICO, PIO, PICo, PO eller PS, PEO på bibliotekguiden for helse https://libguides.uia.no/helse/pico-pio-po-peo

Les gjerne

Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528

 

Merk:

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet eller tilsvarende format som PIO, PEO, PICo. Det handler om å tydeliggjøre søke-spørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter): 

Du kan eventuelt bruke spørreord som Hvem? Hva? og Hvorfor?


Du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene, eller stikkordene fra ditt søkespørsmål) - uten bruk av noen overskrifter. Det gjelder typisk om du ikke har et tydelig og avgrenset spørsmål du søker forskningslitteratur om, men heller søker litteratur om et problemfelt/emne eller tema


Merk også at om du søker på flere ulike spørsmål bruker du tilsvarende flere PICO' er for disse