Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

ORIA

ORIA en innføring

Søkeveiledning fra Unit

1. Hva er ORIA og hvor finner du ORIA

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
  • foreta enkle emnesøk på artikler.
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.
VPN tilgang hjemmefra

Før du søker - koble deg til UiA med VPN (eduVPN) om du ikke befinner deg på universitetsområdet. Dette gir deg tilganger til abonnementsbelagte elektroniske bøker, artikler, databaser etc. Les om eduVPN

2. Finne og bestille kjente kilder - bøker og artikler

Filmen viser hvordan du finner følgende type dokumenter:

 • En bok som er tilgjengelig på hylla på biblioteket
 • En bok som UiA har tilgang til – men som er utlånt på bibliotekavdelingen din
 • En bok som er elektronisk tilgjengelig
 • En bok som ikke finnes på UiA
 • Artikkel i tidsskrift
 • En artikkel i et elektronisk tilgjengelig tidsskrift. Tid: 6.47
 • En artikkel som UiA ikke har tilgang til. Tid: 9:57
 • Bestille dokument som ikke finnes i ORIA: tid: 10.4

 

NB 

Merk for søk etter artikler

Det kan ofte være rasker å søke artikkelen via Google scholar (GS). MEN: Om du ikke finner - eller ikke får åpnet teksten, søk i ORIA, det kan være UiA har tilganger fra andre tilbydere som du ikke finner via GS. Gå til Google Scholar

Er du fjernstudent? 

Om du er nettstudent, student på eit samlingsbasert kurs eller har lang reiseveg, reknar vi deg som fjernstudent. Du kan då bestille eller reservere bibliotekmateriell ved universitetsbiblioteket (UBA). Se mer informasjon for fjernstudenter

3. Fornye egne lån

Merk at lånevilkår er endret etter at denne filmen er laget. Se oppdaterte lånevilkår

Er du fjernstudent? 

Om du er nettstudent, student på eit samlingsbasert kurs eller har lang reiseveg, reknar vi deg som fjernstudent. Du kan då bestille eller reservere bibliotekmateriell ved universitetsbiblioteket (UBA). Se mer informasjon for fjernstudenter

4. Finne dokumenter (bøker, artikler mm.) om et emne (ukjente kilder)

Filmen gjennomgår følgende

 • Hvordan søke enkelt og avansert 
 • Hvordan avgrense
 • Hvordan lagre treff
 • Hvordan lage søkeskjema
 • Hvordan kombinere og koble sammen søkeord
 • Andre søketips se under filmen
   

 

Mer informasjon om hvordan søke etter litteratur

Nettkurset Søk med Sucess gir deg en  introduksjon til søkestrategien Sucess. Her lærer du hvordan  du kan gjøre gode søk. På Nettstedet Søk & Skriv vil du også kunne finne gode tips til litteratursøk. Se ellers bibliotekets fagsider for tips til databaser for ditt emne/fag. Fagsiden vil også gi deg kontaktinforamsjon til din fagansvarlige bibliotekar om du har behov for bistand til søk. På nettstedet Kildekompasset.no finner du nyttige tips mht til valg av materialtyper (kildetyper) for ditt emne

5. ORIA og EndNote - Sende (eksportere) kilder fra søk i ORIA til ditt EndNote bibliotek

EndNote er et kildehåndteringsprogram (referanseverktøy) som hjelper deg med å spare kilder - for senere bruk i Word i forbindelse med oppgaveskriving. Du kan hente kilder fra mange ulike databaser, som treff fra ORIA - og sende de direkte til ditt EndNote bibliotek, slik at du slipper å skrive inn opplysningene om kildene manuelt. 

Kildene bruker du så i din oppgave sammen med Wor. Du setter inn kilder fra biblioteket ditt - og på slutten av dokuementet settes det automatisk inn en litteraturliste basert på dine kilder i din tekst - formatert etter de krav du har for din oppgave. Du kan lese mer om EndNote på bibliotekets nettsider

Mer informasjon