Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

ORIA

Litteratursøk i ORIA - bibliotekkatalogen - en innføring fra biblioteket. Søk finn og bestill dokumenter du trenger til din oppgave

Film 5: ORIA og EndNote

EndNote er et kildehåndteringsprogram (referanseverktøy) som hjelper deg med å spare kilder - for senere bruk i Word i forbindelse med oppgaveskriving.

Du kan hente kilder fra mange ulike databaser, som treff fra ORIA - og sende de direkte til ditt EndNote bibliotek, slik at du slipper å skrive inn opplysningene om kildene manuelt. 

Kildene bruker du så i din oppgave sammen med Word.

Du setter inn kilder fra biblioteket ditt - og på slutten av dokuementet settes det automatisk inn en litteraturliste basert på dine kilder i din tekst - formatert etter de krav du har for din oppgave. Du kan lese mer om EndNote på bibliotekets nettsider

MAC maskinDersom eksportfilen ikke lar seg åpne slik filmen viser. Dra filen over i EndNote ikonet i dock'en - merk at biblioteket ditt ikke må dekke hele skjermen din - så minimer biblioteket i så fall (du må ha ditt EndNote bibliotek. åpent). Se filmen nedenfor, viser med EndNote X9 men samme prinsipp for EndNote 20 versjonen

Mer informasjon

Det er også mulig å søke etter kjent kilde direkte fra ditt EndNote bibliotek. Se informasjon -velg fanen Online search

Se mer informasjon om bruk av EndNote