Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

ORIA

Litteratursøk i ORIA - bibliotekkatalogen - en innføring fra biblioteket. Søk finn og bestill dokumenter du trenger til din oppgave

Tilkobling mot UiA med eduVPN for tilgang til elektroniske ressurser

For tilgang til elektroniske ressurser (bøker, artikler, databaser) kreves det tilkobling til UiA nettet fra utenfor universitetsområdet.

Logg på eduVPN for tilgang til tekst og søk i databasene. 

Filmen demonstrerer installering av eduVPN og tilkobling mot UiA for en PC (Windows) maskin.

For MAC maskiner se også PDF dokumentet

Mer informasjon: 

Gå til UiA nettsiden om eduVPN for mer informasjon og for å laste ned clickIT. Gå til nettsiden.

Filmen ovenfor viser gamle nettsider

Om du trenger bistand kontakter du UiA hjelp. Gå til UiA hjelp


NB: krav til operativsystem:
https://www.uia.no/studier/for-studenter/uia-hjelp/palogging/maskinkrav.html