Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

ORIA

Litteratursøk i ORIA - bibliotekkatalogen - en innføring fra biblioteket. Søk finn og bestill dokumenter du trenger til din oppgave

Film 4. Finne dokumenter (bøker og artikler) om et emne

Dersom du ikke vet hva ORIA er? Gå til film 1

Filmen nedenfor gjennomgår følgende

Hvordan søke enkelt og avansert 

Hvordan avgrense

Hvordan lagre treff

Hvordan lage søkeskjema

Hvordan kombinere og koble sammen søkeord

Andre søketips se under filmen

 
Mer informasjon om hvordan søke etter litteratur og akademisk skriving

På Nettstedet Søk & Skriv vil du også kunne finne gode tips til litteratursøk i tillegg til akademisk skriving, kildebruk og studieteknikk.

Se ellers bibliotekets fagsider for tips til databaser for ditt emne/fag. Fagsiden vil også gi deg kontaktinformasjon til din fagansvarlige bibliotekar om du har behov for bistand til søk.

På nettstedet Kildekompasset.no finner du nyttige tips mht til valg av materialtyper (kildetyper) for ditt emne

 

Gå til Søk & Skriv

Gå til bibliotekets fagsider

Gå til Kildekompasset.no - velg Kildekritikk

Dokumentasjon av søk, se guiden Søk og Skriv

Se også andre guider om søk

Referansedatabasene dekker hovedsaklig artikler publisert i tidsskrifter, fag og forskningsartikler - og har flere søkefunkskjoner enn ORIA

WoS, tverrfaglig dekning

Socpus, tverrfaglig dekning, dekker bredere en WoS basene, men går ikke så langt tilbake i tid

EBSCOhost databasevert, flere referansedatabaser i samme søkesystem, tverrfaglig og faglig avgrensede (Blant annet spesialdatabaser, faglig avgrensede baser for idrett (SPORTDiscus), litteratur og språk (MLA) sykepleie og medisin (MEDLINE og CINAHL), utdanning og pedagogikk (ERIC), religion (ATLA) økonomi  (Business Source Complete) og historie