Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

ORIA

Litteratursøk i ORIA - bibliotekkatalogen - en innføring fra biblioteket. Søk finn og bestill dokumenter du trenger til din oppgave

Film 4. Finne dokumenter (bøker og artikler) om et emne

Filmen gjennomgår følgende

  • Hvordan søke enkelt og avansert 
  • Hvordan avgrense
  • Hvordan lagre treff
  • Hvordan lage søkeskjema
  • Hvordan kombinere og koble sammen søkeord
  • Andre søketips se under filmen
 
Mer informasjon om hvordan søke etter litteratur og akademisk skriving

Nettkurset Søk med Sucess gir deg en  introduksjon til søkestrategien Sucess. Her lærer du hvordan  du kan gjøre gode søk. På Nettstedet Søk & Skriv vil du også kunne finne gode tips til litteratursøk i tillegg til akademisk skriving, kildebruk og studieteknikk. Se ellers bibliotekets fagsider for tips til databaser for ditt emne/fag. Fagsiden vil også gi deg kontaktinformasjon til din fagansvarlige bibliotekar om du har behov for bistand til søk. På nettstedet Kildekompasset.no finner du nyttige tips mht til valg av materialtyper (kildetyper) for ditt emne