Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Scopus. Databaseguide

Søkeveiledning/Search guide Scopus

Scopus er en stor tverrfaglig bibliografisk database (referansedatabase). I basen finnes opplysninger om artikler publisert i en stor mengde tidsskrifter, fra en mengde fagområder. Scoups dekker blant annet poster fra MEDLINE & EMBASE (helsefag) og Ingeniørfaglige databaser – i tillegg vil databasen dekke tidsskrifter innen samfunnsfag, utdanning, psykologi og økonomi & administrasjon i tillegg til humaniora fagområder.  

Du kan lese mer om innholdet i databasen, gå til Scopus content coverage guide

I Tillegg til å se dokumenter (hovedsakelig artikler) om et emne fra trefflisten til søket, er det også mulig å analysere treffene basert på år, forfatter, dokumenttyper, tidsskrifter, tidsskrifter etter emner, og emner artikkelen, og du kan ev også avgrense søk etter artikler om et emne, til en eller flere av disse fasettene.

For hver artikkel vises også hvilke artikler som siterer en spesifikk artikkel, og referanser som er brukt i artikkelen. Trefflisten for et søk kan sorteres på dato, nyeste artikkel først, relevans, eller etter hvilken artikkel som er sitert flest ganger. Fra et enkelt treff vil man også kunne se relaterte dokumenter, basert på felles referanser, eller forfattere, eller stikkord (keywords)