Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Scopus. Databaseguide

Søkeveiledning/Search guide Scopus

 

Innhold i Scopus:

Scopus er en stor tverrfaglig bibliografisk database (referansedatabase og siteringsdatabase). I basen finnes opplysninger om artikler publisert i en stor mengde tidsskrifter, fra en mengde fagområder. Scoups dekker blant annet poster fra MEDLINE & EMBASE (helsefag) og poster fra Ingeniørfaglige tidsskrifter (ACM, IEEE og flere).  Scopus dekker også  en rekke tidsskrifter innen humanioria og samfunnsfag, utdanning, psykologi og økonomi & administrasjon.  

Du kan lese mer om innholdet i databasen, gå til Scopus content coverage guideScopus Content

 

Søk dokumenter, forfattere eller institusjoner. 

Analysere treff:

I tillegg til å se dokumenter (hovedsakelig artikler) om et emne fra trefflisten til søket, er det også mulig å analysere treffene basert på år, forfatter, dokumenttyper, tidsskrifter, tidsskrifter etter emner, og emner artikkelen, og du kan ev også avgrense søk etter artikler om et emne, til en eller flere av disse fasettene. 

Artikler som siterer

For hver artikkel vises også hvilke artikler som siterer en spesifikk artikkel, og referanser som er brukt i artikkelen. Trefflisten for et søk kan sorteres på dato, nyeste artikkel først, relevans, eller etter hvilken artikkel som er sitert flest ganger. Fra et enkelt treff vil man også kunne se relaterte dokumenter, basert på felles referanser, eller forfattere, eller stikkord (keywords)