Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Scopus. Databaseguide

Søkeveiledning/Search guide Scopus

Trefflisten

Se gjennom treffene – resultatlisten

 • Trefflisten er sortert forvalgt på nyeste treff, se til høyre i trefflisten.   Du kan eventuelt endre denne sorteringen, se for eksempel relevans, eller Cited by. Cited by er en ekstra funksjon som finnes i Scoups: Fra en relevant artikkel- kan du finne nyere artikler som siterer denne
 • Til venstre i trefflisten kan du avgrense treffene med ulike fasetter og analysere treffene, se mer om dette nedenfor
 • Det er dokumenter fra Scopus som du ser forvalgt i trefflisten; se Documents øverst i trefflisten.
 • (I tillegg vil du også se valg for Secondary documents og Patents. Les mer om Secondary documents og patents. Les mer)
 • Endre visning for detaljert visning, se sammendraget, View Abstract,
 • legg ev til flere treff du ønsker å se på samme treffliste siden, 20 treff pr side er satt som standard, se nederst i trefflisten, valget Display 20, eller endre til høyere
 • Klikk på en tittel for å se mer informasjon om artikkelen, se mer om visning av enkelt treff nedenfor
 • Ønsker du å lese hele artikkelen:  følg lenken ORIA eller Publisher knappen, View at publisher - om du ikke får tilgang til teksten herfra, bruk ORIA knappen. ORIA bringer deg til oppslag bibliotekkatalogen, og mulighet for å bestille kopi om UiA ikke har tilgang til fulltekst
 • Du kan sende et eller flere treff fra trefflisten til ditt EndNote bibliotek (alternativt annet referansehåndteringssystem)- inntil 2000 av gangen, så om flere treff skal sendes, må du søke med limit år for å begrense treffmengden og søke eventuelt i flere omganger. Se eksport av treff fra Scopus til EndNote på våre EndNote sider

Analyze search result:

Trefflister fra søket kan analyseres blant annet på forfatter ,institusjoner, land, emner og dokumenttyper. Analyze search result: viser dokumenter pr år, pr tidsskrift, pr forfatter- og ev affiliations (institusjoner), land, dokumenttyper og emnemessige tilknyttinger (basert på emner tidsskriftene er oppgitt å ha). Se også fasetter til venstre i trefflisten

Avgrensning med fasetter - til venstre i trefflisten

 • Trefflister fra søket kan analyseres blant annet på forfatter ,institusjoner, land, emner og dokumenttyper. Til venstre I trefflisten finner du ulike fasetter du eventuelt kan avgrense treffene dine med 
 • Du vil f.eks. kunne se hvilke forfattere som skriver om emnet og hvilke institusjoner (affiliation) de tilhører,  hvilke år som artiklene er publisert i, hvilke tidsskrifter og dokumenttyper, f.eks. oversikter. 
 • Merk at fasetten Subject Area er knyttet til tidsskriftene som har publisert artiklene du har fått treff på. Tidsskrifter som det registreres artikler er tildelt et emne, og det er disse emnene som vises her – mens fasetten Keywords viser emner som artikkelen har fått, det kan være forfatters stikkord/eller indekstermer fra de kontrollerte vokabularene for MEDLINE/EMBASE eller de ingeniørfaglige databasene
 • Du kan også søke innenfor de treff du har fått, se søkefeltet over fasettene

 

Figur: Klikk på treffet- tittelen på dokumentet for mer informasjon om en artikkel