Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Scopus. Databaseguide

Søkeveiledning/Search guide Scopus

Bruke søkehistorikken

For hvert søk du utfører, vil det dannes en søkehistorikk som du bruke senere i søkesesjonen din. Du finner den igjen ved å klikke på Scopus logoen øverst til høyre

I eksemplene ovenfor- er det søkt uten bruk av søkehistorikken.  Alternativt kan jeg søke med å koble tidligere søkesett sammen, ala dette eksempelet nedenfor, der det søkes på ord for sosiale medier,  ungdom - og ord for utfall på psykiske helse.

  1. I det første søket er søkt på ord for sosiale medier;
  2. i neste søk er det søkt på ord for ungdom, i det 
  3.  neste, ord for psykisk helse;
  4. så kobler jeg søkesettene sammen. Gå til det avanserte søk, og velg søkene som skal kobles sammen i søkehistorikken (nederst i skjermen)

I eksemplene fra figuren er også ulike søkefelt brukt

 

søket utføres slik, og vises også slik i søkehistorikken.  (Søkestrengen kan eventuelt kopieres og limes inn i det avansert søket)

 

Søkestrengen kan forkortes, ta vekk unødvendige () - og lim inn i det avansert søket

TITLE ("social media" OR facebook OR instagram OR snapchat OR tiktok) AND TITLE(adolescen* OR teenage* OR youth* OR young*) AND TITLE-ABS-KEY( "mental health*" OR psychological* OR psychosocial* OR "well being" OR wellbeing OR depres* OR anxiety)