Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Scopus. Databaseguide

Søkeveiledning/Search guide Scopus

Eksport av treff fra Scopus

Eksport fra Scopus til ditt EndNote (eller Zotero) bibliotek

RIS format kan leses av ulike referansehåndteringsverktøy, som EndNote og Zotero, i tillegg kan ev filen importeres til et Screening verktøy som Rayyan

  1. Gå til Scopus
  2. Søk og
  3. Merk referanser(er) du vil overføre, fra trefflisten, eller fra informasjon om dokumentet
  4. Velg knappen Export
  5. Velg Export format: RIS Format
  6. Velg felter som skal overføres, klikk på Export
  7. Filen havner i din nedlastningsmappe, klikk på filen for eksport direkte til EndNote (Om du skal importere filen i Rayyan vil du finne den igjen i din nedlastningsmappe)

 

Figur: Velg RiS format og hak av for eventuelt mer informasjon du vil ha med om kilden(e) du eksporterer. Klikk deretter Export

MERK

Du har også muligheter til å eksportere treff i andre formater, som Word og Excel

mer hjelp EndNote