Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Scopus. Databaseguide

Søkeveiledning/Search guide Scopus

Avansert søk dokumenter

I det avansert søket har du større fleksibilitet/flere muligheter. Du starter søket med å velge søkefelt, deretter angis søkeordene du skal søke på. Om du skal kjøre samme tilsvarende søk som ovenfor kan søkestrengen bli dette

Eksempel figur. Avansert søk

For dette søkeeksempelet kunne jeg også satt inn søket slik, da alle ordene skal søkes i fra tittelfeltet

TITLE (( privacy OR confident* OR secur* OR safe OR safety ) AND ( "electronic health record*" OR "electronic medical record*" OR "Personal Health Record*" OR "electronic patient record*" ))

 

OBS

Søker du på to/flere ord som utrykker et begrep: electronic health record - og du ikke setter fraser, nærhet eller AND mellom ordene, søkes ordene automatisk med AND mellom slik: electronic AND health AND record

Dvs.: om dette kombineres med andre OR-ord for det samme/relatert, bruk enten anførselstegn rundt ordene, eller sett ordene i (). Søkes det med anførselstegn (=frasesøk) vil det gi færre treff, da ordene må stå slik ved siden av hverandre

("electronic health record*" OR "electronic medical record*" OR "Personal Health Record*" OR "electronic patient record*")

Eksempel, søk på unge folk:

 young people - søkes slik: young AND people.

Skal dette søkes slik, men sammen med også andre ord for unge, ungdom, sett young people i (), da søkes de to som AND. At søket må settes opp slik i Scopus har å gjøre med at Scopus løser opp OR før AND (i EBSCOhost motsatt)

(adolescent* OR youth* OR (young people))
 =

(adolescent* OR youth* OR (young AND people))

eller med frase: (adolescent* OR youth* OR "young people")

Søket ovenfor kan ev utvides med flere ord for siste sammensatte begrep young people, med bruk av nærhet (Proximity operator)
(adolescents OR youth OR (young w/2 (people OR person OR population OR adult))) 

Flere treff med trunkering av søkeord:
(adolescent* OR youth* OR (young* w/2 (people* OR person* OR population* OR adult*)))

Se også søketeknikker, bruk av trunkering, fraser, nærhet

Mal avansert søk

TITLE-ABS-KEY-AUTH() AND TITLE-ABS-KEY-AUTH() AND TITLE-ABS-KEY-AUTH() AND pubyear aft

Feltkodene kommer før søkeordene, endre eventuelt felter for hvert av AND koblingene du søker med. Endre eventuelt til andre felter

Pubyear er feltkode for søk på publikasjons-år, og aft 2009 er poster utgitt etter 2009, altså f.o.m 2010- Se mer hjelp i det avansert søk

Du finner også mer hjelp knyttet til felt og operatorer via det avansert søk etter dokumenter

Du finner mer informasjon om felter det er mulig å søke i via det avansert søket, se søkehjelpen til høyre i søkeskjermen. Informasjon om felter er også oppsummert her