Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Scopus. Databaseguide

Søkeveiledning/Search guide Scopus

Enkelt søk dokumenter

 

I enkelt søk finner du en søkeboks og foran søkeboksen, er angitt søkefelt; dvs. hvilke søkefelt du søker på ordene i. Du kan bruke en søkeboks, eller legge til flere søkebokser og kombinere/koble med hverandre, se skjermbilde nedenfor

I opplysningene om artikler i databasen, vil du kunne søke på ord fra tittel, sammendrag, og i visse tilfeller også emneord fra poster som finnes i MEDLINE/EMBASE eller andre databaser, i tillegg til stikkord (keywords) forfatter har gitt artikkelen. I MEDLINE via EBSCOhost, Ovid, eller PubMed er emneordene integrert i selve søkesystemet, det er det ikke i Scopus, selv om du vil finne at emneord fra MeSH (Medical subject headings, som brukes i MEDLINE basen) er tildelt artikkelen og slik søkbare. Du vil også kunne søke etter artikler skrevet av spesifikke forfattere, og dokumenter skrevet av forfattere tilknyttet ulike institusjoner.

Du kan legge til flere søkebokser om ønskelig, og velge ulike søkefelter for søkeboksene som da blir koblet sammen med enten AND, OR eller AND NOT - du velger selv: 

Vær oppmerksom på: søker du på flere ord for hvert begrep/søkekonsepter - som er inkludert i ditt søk; og bruker flere søkebokser, som du kobler sammen; hold OR ordene i en og samme søkeboks, og koble sammen søkeboksene med AND; da setter Scopus () rundt de ordene som skal kobles sammen med OR. Se ellers mer om søkteknikker: Boolske/logiske operatorer: AND/OR, trunkering, fraser, og nærhet mellom søkeordene (Proximity operator)

Eksempel figur: Her er brukt to søkebokser, i den første fylles ut ord for det første søkebegrepet og i den neste som kobles med AND ord for det andre søkebegrepet

I trefflisten til søket ser du () rundt de ordene som skal kobles med OR- i tillegg vil feltkoden angi hvilke deler av posten (opplysningen om artikkelen) som det skal søkes i:

TITLE ( privacy OR confident* OR secur* OR safe OR safety ) AND TITLE ( "electronic health record*" OR "electronic medical record*" OR "Personal Health Record*" OR "electronic patient record*" ) 

 

OBS

Søker du på to/flere ord som utrykker et begrep: electronic health record - og du ikke setter fraser, nærhet eller AND mellom ordene, søkes ordene automatisk med AND mellom slik: electronic AND health AND record

Dvs.: om dette kombineres med andre OR-ord for det samme/relatert, bruk enten anførselstegn rundt ordene, eller sett ordene i (). Søkes det med anførselstegn (=frasesøk) vil det gi færre treff, da ordene må stå slik ved siden av hverandre

("electronic health record*" OR "electronic medical record*" OR "Personal Health Record*" OR "electronic patient record*")

Eksempel, søk på unge folk:

 young people - søkes slik: young AND people.

Skal dette søkes slik, men sammen med også andre ord for unge, ungdom, sett young people i (), da søkes de to som AND. At søket må settes opp slik i Scopus har å gjøre med at Scopus løser opp OR før AND (i EBSCOhost motsatt)

(adolescent* OR youth* OR (young people))
 =

(adolescent* OR youth* OR (young AND people))

eller med frase: (adolescent* OR youth* OR "young people")

Søket ovenfor kan ev utvides med flere ord for siste sammensatte begrep young people, med bruk av nærhet (Proximity operator)
(adolescents OR youth OR (young w/2 (people OR person OR population OR adult))) 

Flere treff med trunkering av søkeord:
(adolescent* OR youth* OR (young* w/2 (people* OR person* OR population* OR adult*)))

Se også søketeknikker, bruk av trunkering, fraser, nærhet