Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Web of Science (WoS) Databaseguide

Søkehjelp - Search guide. Søk etter forskningsartikler i WoS, tverrfaglig database

Web of Science (WoS), Core collection basene:

Inneholder flere databaser, og dekker fagområdene naturvitenskap, helse, medisin, realfag, samfunnsvitenskap (politikk, økonomi, pedaogigkk, psykologi, etc.) og humaniora fagfelt- som alle er både bibliografiske databaser og siteringsdatabase:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)

Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanitites (CPCI-SSH)

 

Velg database, en eller flere

Du kan søke i alle basene (inkludert også MEDLINE) samtidig, eller velge spesifikke:

 

 

All database - inkluderer også følgende databaser for UiA:


Web of Science Core Collection (Se ovenfor databaser)
KCI-Korean Journal database
MEDLINE
SciELO Citatation Index