Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Web of Science (WoS) Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

WoS: Innhold (Content) og søkehjelp (search help)

English guides

Web of Science  (forkortet WoS) er en "plattform"  eller (søkegrensesnitt - for flere bibliografisk databaser (referansedatabase), og siteringsdatabaser. I denne finner du artikler publisert i en stor mengde tidsskrifter, fra en mengde fagområder.

Web of Science - Core collection

Inneholder flere databaser, og dekker fagområdene naturvitenskap, helse, medisin, realfag, samfunnsvitenskap (politikk, økonomi, pedaogigkk, psykologi, etc.) og humaniora fagfelt- som alle er både bibliografiske databaser og siteringsdatabase, blant annet: 

  1. Science citation index. Fra 1945-
  2. Social science citation index. Fra 1956
  3. Art & Humanities citation index. Fra 1975-

Videre dekker også WoS følgende databaser som UiA har tilgang til 

  • MEDLINE - som også er dekket i andre søkegrensesnitt, PubMed, EBSCOhost, Ovid, Scopus med flere
  • ++ noen flere databaser

Velg database- se skjermbildet- bruk nedtrekksmenyen til å velge database, en eller flere

Merk

  • Citation index angir at du også kan søke artiklers siteringer, slik som i Scopus. For hver artikkel vises siteringer, hvilke nyere artikler som har sitert denne, og artikkelens referanselister (slik som i Scopus).
  • Trefflister fra søket kan analyseres, slik som i Scopus, blant annet på forfatter ,institusjoner, land, emner og dokumenttyper
  • Du kan søke i alle basene, inkludert også MEDLINE - samtidig, eller velge spesifikke

Merk videre

Du kan velge flere databaser enn Web of Science Core Collection. Feks vil man også kunne søke i MEDLINE databasen via Web of Science. Velg en eller flere databaser før du starter søk

All database - inkluderer:
Web of Science Core Collection
KCI-Korean Journal database
MEDLINE
SciELO Citatation Index