Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Web of Science (WoS) Databaseguide

Søkehjelp - Search guide. Søk etter forskningsartikler i WoS, tverrfaglig database

WoS: Innhold (Content) og søkehjelp (search help)

English guides

Web of Science  (forkortet WoS) er en "plattform"  eller (søkegrensesnitt - for flere bibliografisk databaser (referansedatabase), og siteringsdatabaser. I denne finner du artikler publisert i en stor mengde tidsskrifter, fra en mengde fagområder.

Web of Science - Core collection

Inneholder flere databaser, og dekker fagområdene naturvitenskap, helse, medisin, realfag, samfunnsvitenskap (politikk, økonomi, pedaogigkk, psykologi, etc.) og humaniora fagfelt- som alle er både bibliografiske databaser og siteringsdatabase:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)
 • Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanitites (CPCI-SSH)

Videre dekker også WoS følgende databaser som UiA har tilgang til 

 • MEDLINE - som også er dekket i andre søkegrensesnitt, PubMed, EBSCOhost, Ovid, Scopus med flere
 • ++ noen flere databaser

Velg database- se skjermbildet- bruk nedtrekksmenyen til å velge database, en eller flere

Merk

 • Citation index angir at du også kan søke artiklers siteringer, slik som i Scopus. For hver artikkel vises siteringer, hvilke nyere artikler som har sitert denne, og artikkelens referanselister (slik som i Scopus).
 • Trefflister fra søket kan analyseres, slik som i Scopus, blant annet på forfatter ,institusjoner, land, emner og dokumenttyper
 • Du kan søke i alle basene, inkludert også MEDLINE - samtidig, eller velge spesifikke

Merk videre

Du kan velge flere databaser enn Web of Science Core Collection. Feks vil man også kunne søke i MEDLINE databasen via Web of Science. Velg en eller flere databaser før du starter søk

All database - inkluderer:
Web of Science Core Collection
KCI-Korean Journal database
MEDLINE
SciELO Citatation Index