Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Web of Science. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

Web of Science - søkehjelp

English guides

Web of Science  (forkortet WoS) er en "plattform"  eller (søkegrensesnitt - for flere bibliografisk databaser (referansedatabase), og siteringsdatabaser. I denne finner du artikler publisert i en stor mengde tidsskrifter, fra en mengde fagområder.

Web of Science - Core collection

Inneholder tre databaser, og dekker fagområdene naturvitenskap, helse, medisin, realfag, samfunnsvitenskap (politikk, økonomi, pedaogigkk, psykologi, etc.) og humaniora fagfelt- som alle er både bibliografiske databaser og siteringsdatabaser. Dekningen for nyere artikler er større i Scopus, men WoS har bedre dekning bakover i tid

  1. Science citation index. Fra 1945-
  2. Social science citation index. Fra 1956
  3. Art & Humanities citation index. Fra 1975-

Videre dekker også WoS følgende databaser som UiA har tilgang til 

  • MEDLINE - som også er dekket i andre søkegrensesnitt, PubMed, EBSCOhost, Ovid, Scopus med flere
  • ++ noen flere databaser

Velg database- se skjermbildet- bruk nedtrekksmenyen til å velge database, en eller flere

Merk

  • Citation index angir at du også kan søke artiklers siteringer, slik som i Scopus. For hver artikkel vises siteringer, hvilke nyere artikler som har sitert denne, og artikkelens referanselister (slik som i Scopus).
  • Trefflister fra søket kan analyseres, slik som i Scopus, blant annet på forfatter ,institusjoner, land, emner og dokumenttyper
  • Du kan søke i alle basene, inkludert også MEDLINE - samtidig, eller velge spesifikke

Søketeknikker - søk etter dokumenter

Trunkering

*   for søk på ulike endelser av et ord. Både høyre, og venstretrunkering er mulig.

Merk ellers at søkes det på et enkeltord, vil WoS automatisk også ta med entall/flertallsendelser av ordet, ulike bøyninger og stavemåter (Lemmatization/Stemming). Se mer søkehjelp fra databasen. Lemmmitization/Stemming.  Dette kan slås av, søk på ordet i frase ""

AND AND mellom to søkeord betyr at begge må forekomme: MERK søkes det på to ord uten noen operator mellom de, søkes det automatisk med AND mellom søkeordene; Se ellers NEAR (nærhetsoperator) og bruk av fraser ("") mellom søkeordene nedenfor
OR OR mellom to søkeord betyr at minst et av de må forekomme, enten det ene eller andre søkeordet. Vil gjøre søket bredere. Eksempel youth* OR adolescen*
NOT NOT mellom to søkeord - tar vekk treff som inneholder det ene søkeordet
Parenteser

Bruk parentes for å overstyre operatorenes forrang. Se mer informasjon

Dersom du bruker både AND/OR/NOT - og/eller NEAR i en søkestreng, bruk () for ordene som skal kobles sammen med OR, eksempel: 

NEAR

Nærhet

Proximity operator

NEAR/n mellom søkeord angir hvor nært ordene skal stå, vil avgrense søket ytterligere enn bruk av AND, da begge ordene må forekomme, men i tillegg nært hverandre. Angi n for hvor mange ord som tillates mellom de to. Brukes kun NEAR kan det stå 15 ord mellom de to ordene. Eksempel i feltet: Topic field (endre fra All field til Topic field). Du kan kombinere også med bruk av OR, se siste eksempel

  • health NEAR/3 promot*
  • climate NEAR/3 (change* OR crisis*)

Du søker da smalere enn ved å bruke AND mellom ordene, begge må forekomme, men nært hverandre,  og litt bredere enn bruk av fraser, begge må forekomme, men ikke helt ved siden av hverandre

Frase

Søkes det på to/flere ord med anførselstegn må ordene stå slik for treff, eksempel "health behovior" - eller "health behovi*" - for treff på ulike endelser og stavemåter av behaviour

Merk at frasesøk også slår av den automatiske lemmatiseringen og flertallsendelser. Se mer informasjon

Felt  

Se mer søkehjelp fra databasen innebygget

Web of Science: en introduksjon /NTNU Biblioteket Gjøvik

 

Filmer fra Clarivate/WoS om søk

Build better searches

Combining search

Using the Advance search builder