Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Web of Science (WoS) Databaseguide

Søkehjelp - Search guide. Søk etter forskningsartikler i WoS, tverrfaglig database

Søketeknikker WoS

Søketekniker - søk etter dokumenter

 

Trunkering

Maskering

*   for søk på ulike endelser av et ord. Både høyre, og venstretrunkering er mulig.

Merk ellers at søkes det på et enkeltord, vil WoS automatisk også ta med entall/flertallsendelser av ordet, ulike bøyninger og stavemåter (Lemmatization/Stemming). 

Se mer søkehjelp fra databasenLemmmitization/Stemming.  Dette kan slås av, søk på ordet i frase ""

AND

AND mellom to søkeord betyr at begge må forekomme:

MERK søkes det på to ord uten noen operator mellom de, søkes det automatisk med AND mellom søkeordene; Se også bruk av  NEAR (nærhetsoperator) og bruk av fraser ("") mellom søkeordene nedenfor

OR

OR mellom to søkeord betyr at minst et av de må forekomme, enten det ene eller andre søkeordet.

Gjør søket bredere, dvs. flere treff:  Eksempel youth* OR adolescen*

NOT NOT mellom to søkeord - tar vekk treff som inneholder det ene søkeordet
Parenteser

Bruk parentes for å overstyre operatorenes forrang. Se mer informasjon

Sett () rundt de ord som skal kobles sammen med OR om du bruker både OR og AND i en og samme søkestreng

climate AND (change* OR crisis)

NEAR

Proximity

operator

NEAR/n mellom søkeord angir hvor nært ordene skal stå, vil avgrense søket ytterligere enn bruk av AND, da begge ordene må forekomme, men i tillegg nært hverandre. Angi n for hvor mange ord som tillates mellom de to. Brukes kun NEAR kan det stå 15 ord mellom de to ordene. Eksempel i feltet: Topic field (endre fra All field til Topic field). Du kan kombinere også med bruk av OR, se siste eksempel

health NEAR/3 promot*
climate NEAR/3 (change* OR crisis*)

Du søker da smalere enn ved å bruke AND mellom ordene, begge må forekomme, men nært hverandre,  og litt bredere enn bruk av fraser, begge må forekomme, men ikke helt ved siden av hverandre

Se mer informasjon

Fraser

Phrases

Søkes det på to/flere ord med anførselstegn må ordene stå slik for treff, eksempel "health behovior" - eller "health behovi*" - for treff på ulike endelser og stavemåter av behaviour

Merk at frasesøk også slår av den automatiske lemmatiseringen og flertallsendelser. Se mer informasjon

Feltkoder

Field codes

I Basic search bruk drop-box menyen til å velge felt. Søk i tittelfeltet vil søke kun på ord i tittelen, og slik gjøre søket smalere. Kanskje finner du færre irrelevante dokumenter i trefflisten, men om mulig går du glipp av relenvate treff, der ordene du har søkt på befinner seg i sammendraget av artikkelen

Bruker du det Avanserte søket setter du feltkoden før søkeordene. Du finner oversikt over felter og feltkoder i det Avanserte søket. Mer informasjon om feltkoder

Se mer søkehjelp fra databasen innebygget