Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ovid. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

Ovid search help

Ovid er en databasevert som tilbyr flere databaser i samme søkegrensesnitt. UiA har tilgang til følgende databaser AMED (Complementary therapies), EMBASE (Biomedisin, Medisin, Helsefag); MEDLINE (Medisin, helsefag) og APA PsycInfo (Psykologiske emner, Psykiatri. Dekker også avhandlinger, bøker og bokkapitler)

Søketeknikker- Avansert søk

EnglishOvid Advanced Search help (English). Video demo below

I Ovid kan du velge mellom tre ulike søkeskjermer:

 1.  Avansert søk. Velger du Ovid database via UiA vil du automatisk komme til det Avansert søk  (Avdanced search) som brukes til å bygge opp en søkestrategi via  en blokksøkestrategi (søk på et og et ord/konsept - og koble søke sammen via søkehistorikken (Systematisk strukturert tilnærming til søk). Bruk søketeknikker som AND (fraser og nærheter), OR, Trunkering, feltkoder
  • The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
   • The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
    The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
    The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
    The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
    OBS adj4 = N3 i EBSCHOhost
  • Feltkoder. Alle søkeord må ha en feltkode, som angir hvor ordet søkes fra. Søkes uten feltkoder settes automatisk .mp feltet etter søkeord = søk fra databasens standard felter, som normalt inkluderer ord fra tittel, sammendrag og emneord - i tillegg til en del andre felter. Se databaseguide for oversikt over felter
   • (nurse* OR nursing*).ti,ab = søk på ordene nurse* eller nursing fra artikkelens tittel eller sammendrag
   • (nurse* OR nursing),ti,ab,hw = søk på ordene nurse* eller nursing fra artikkelens tittel, sammendrag eller emneord
   • (nurse* OR nursing).mp = søk på ordene fra .mp feltet, som inkluderer blant annet feltene, ti,ab,hw, + flere
  • Søk på eksakt emneord: pressure ulcer/ der / angir eksakt emneord. Dersom underemner også skal inkluderes angi kode for dette (exp), eksempel exp mental disorders/
   • Merk at databasene bruker ulike emneordssystem, EMTREE i EMBASE, MeSH (Medical Subject headings) i MEDLINE,  APA  PsycInfo bruker Thesaurus of Psychological Index Terms. Alle emneordssystemene finnes inkludert i databsen. Velg en og en base for eventuelle oppslag i disse - søk på et ord, og hak av for Map term to subject headings for å finne emneord. MeSH kan du eventuelt også sjekke via MeSH Browser Norsk oversettelse mesh.uia.no
  • Søk et og et element, og koble søk sammen via søkehistorikken, 1 AND 2 - kobler søk 1 og søk 2 sammen, der treff vil inkludere minst et av ordene fra hvert søk
 2. BASIC search kan gjerne brukes som en start. Søk i basic search ala Google/Google scholar og PubMed - og er god på å finne noen relevante artikler som kan bidra til mer kunnskap om det emnet du søker, inspirasjon og hjelp til å finne søkeord. Inspiser artiklene og ordene som er brukt i disse. Brukes gjerne i den eksplorative fasen av et søk.  Se mer om Basic search. Demo BASIC søk
 3. Multi-field search. Alternativt til Advanced search kan du velge Multi-field search - da vil du finne søkebokser og søkefelt - ala det avanserte søket i EBSCOhost søkegrensesnitt (CINAHL; MEDLINE; ERIC og flere baser) og basic search i Scopus. Bruk søketeknikker nedenfor til å søke på enkeltord og koble søkeord - eller søkesett sammen

 

More help

Ovid Advanced search - example MEDLINE