Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ovid. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

Advanced search mode

Search guide from Ovid

Bruk det avanserte søket for å bygge opp et strukturer /systematisk søk

  • Fra ditt forskningspørsmål (søkespørsmål), velg ut de 3-4 viktigste elementer (begreper) du kan bruke i søket og som kan fange opp (gi treff) på relevante artikler som kan svare på ditt forskningspørsmål.
  • For hvert element, søk på et eller flere ord for dette (kombineres med OR, eksempel youth OR adolescents
  • Du må bestemme hvilke felter av posten ordene skal finnes i. En post i databasen er en opplysning om en artikkel. Opplysninger om artikkelen finnes i ulike felter, f.eks. tittelfelt, sammendragsfelt, eller emneordsfelter (Subject heading). Merk at i baser via Ovid søker du ikke i artikkelens tekst, kun oppslyninger om artikkelen. Eksempel: (youth OR adolescents).ti,ab
  • Velges ikke felt søkes det i standardfeltet av posten (.mp) feltet, som dekker blant annet ord fra tittel, sammendrag og ord fra databasens kontrollerte termer (Subject headings/Emneord, for MEDLINE basen heter disse MeSH; Medical Subjct headings). Ovid legger automatisk til feltkoden .mp for søk uten feltkoder: (youth OR adolescents).mp
  • Bruk eventuelt trunkering for treff på ulike endelser: (child* OR toddler* OR boy* OR girl*).ti,ab
  • Elementene kobles sammen med AND, slik at alle elementer finnes i de poster du får treff på via søket
  • Bruk gjerne databasens søkehistorikk til å koble de ulike elementene sammen via AND, eksempel 1 AND 2 AND 3

 

Se søketeknikker oppsummert  (brukes også i Multi-field søket)

Se eksempel MEDLINE søk

Se mer om APA PsycInfo søk