Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ovid. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

Ovid: Search Techniques (Advanced/Multi-field search)

Trunkering

Maskering 

Bruk * etter søkeordet for treff også på endelser av ordet som entall/flertallsendelser, ulike bøyninger

Eksempel:

behavi* - gir treff på behaviour - behavior- behaviours ... 

nurs* - gir treff på nurs- nurse- nurse- nurses-nursing

Videre, legg også merke til muligheter som 

# - erstatter et tegn, eksempel wom#n - gir treff på woman, eller women, dog# kan gi treff på dog eller dogs
? - erstatter et eller 0 tegn, feks col?r, gir treff både på color og colour

English documentation from Ovid

AND

AND mellom to søkeord brukes for å koble to ord sammen, der begge må forekomme. Eksempel children AND obesity - finner treff der begge disse søkeordene forekommer. Vurder eventuelt nærhetsoperatorer for mer presisjon, eller bruk fraser, se nedenfor.

Merk:

  • Som standard i Ovid Avansert søk: Søk på to uten bruk av AND eller andre operatorer mellom ordene, søkes ordene som frase, dvs. ordene må stå ved siden av hverandre (se frasesøk nedenfor) - i andre søkegrensesnitt søkes automatisk to ord med AND mellom (I BASIC search vil et søk på ord ord kobles sammen med AND)
  • Bruk AND om begge søkeordene må forekomme, men ikke nødvendigvis ved siden av hverandre, alternativt bruk nærhet mellom ordene, se adj#
OR OR mellom to søkeord betyr enten/eller - dvs. du får treff på enten det ene eller andre ordet. Eksempel obesity OR overweight - Finner også treff som inneholder begge søkeordene
NOT

NOT - ikke - tar vekk treff som inneholder spesifikke søkeord. obesity NOT overweight - finner treff som inneholder obesity, men som ikke samtidig også inneholder ordet overweight. Brukes med varsomhet

MERK

Ved bruk av både AND or OR i samme søkestreng, sett parentes rundt søkeord som søkes sammen med OR.  Eksempel

(teenager OR adolescents OR adolescence) AND (overweight OR obesity)  = minst et av søkeordene fra hver parentes må forekomme

English documentation (Ovid)

Nærhet - ADJ

ADJn is a positional operator that lets you retrieve records that contain your terms (in any order) within a specified number (n) of words of each other. To apply adjacency, separate your search terms with the ADJ operator and a number from 1 to 99."

The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 

The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 

The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 

The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 

The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on

adj4 = N3 in EBSCOhost 

Fraser Søk på to  eller flere ord, der disse må stå ved siden av hverandre. Dette er satt som standard i Ovid Avansert søk - i andre søkegrensesnitt må man aktivt legge til anførselstegn før og etter ordene, ellers blir ordene søkt med AND mellom ordene

English documentation from Ovid (see the adj information)

 

Felt -søk

Template:  searchword(s).fieldcode,fieldcode

nursing.ti - words from title

nursing.ab - words from abstract

nursing.ti,ab - words from title or abstract (same as nursing.tw)

Field codes controlled vocabulary (subject headings)

 Alzheimer Disease/   (searches the exact subject heading word in the database (same as alzheimer disease.sh))

exp dementia/  (Explode commands also including the narrower subject headings terms)

attitude*.hw (Words from subject headings, single word)

MERK

Setter du ikke inn feltkode i søkestrengen din - søkes det som  standard  i mp (multiple purposes) feltet og  det settes  .mp  etter dine søkeord

mp feltet dekker søk på ord fra blant annet ord fra tittel, sammendrag og ord fra et emneord eller et ord i en emneordsfrase. Se informasjon om databasens felt for mer beskrivelse av hvilke felt som er dekket i .mp

Sjekk databasens feltkoder og hvordan disse er indeksert - ordindeksert: hvert enkelt ord er søkbare (word indexed), eller phrase indexed: frasen er søkbar- men ikke de enkelte ordene i frasen

Se mer informasjon om databasens felter via databasen!

English documentation Ovid and demos below

Ovid Field guide

 

Not specifying any fiels in Ovid Advanced search

Searching exact subject heading 

.. /

exp .../ (includes narrowing terms)

or use fieldcodes:

.sh 

 

--

Words from subject heading:

.hw

floating Subheading

[Phrase Indexed]  Subheadings, or "link terms" are qualifiers added to MeSH or EMTREE subject headings to refine their meaning.The Floating Sub-Headings (FS) field contains both the 2-letter codes, such as "po," and the full heading, such as "poisoning. Look up field guides for the database for more information

 

Search tools

Use the search tools to find subject heading, subject headings word or subheadings

  • map term to subject heading
  • thesurus
  • permuted index
  • subheadings

MeSH Browser

Medical subject headings used in MEDLINE