Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ovid. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

Ovid - Multifield search

Alternativt til Advanced search kan du velge Multi-field search - da vil du finne søkebokser og søkefelt - ala det avanserte søket i EBSCOhost søkegrensesnitt (CINAHL; MEDLINE; ERIC og flere baser) og Basic search i Scopus.

Bruk søketeknikker som AND og OR til å søke på enkeltord og koble søkeord - eller søkesett sammen via søkehistorikken

Search techniques - søketeknikker