Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ovid. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

Ovid Basic search

English information: Search guide from Ovid. Ovid Basic Search - demo (Example MEDLINE). Link to Youtube

 

  1. Bruk naturlig språk. I Basic search bruker du ikke operatorer som AND og OR mellom søkeord, heller ikke trunkering eller feltkoder.
  2. Basic søket er god å bruke for å finne noen få relevante artikler, kanskje det holder for din oppgave?
  3.  Basic søket kan gjerne brukes som som en start for et mer systematisk søk via Avansert søk, eller for raskt å finne noen relevante artikler.  Artikler du finner relevante via Basic search kan  bidra til mer kunnskap om det emnet du søker, og til hjelp for å finne søkeord.
  4. Inspiser artiklene og ordene som er brukt i disse. Brukes gjerne i den eksplorative fasen av et søk. 

 

Demo Basic søk (norsk)

 

Demo Basic Search English