Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ovid. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

APA PsycInfo (Ovid) Spesielle feltkoder og verdier for feltene

Informasjon om noen nyttig søkefelt for APA PsycInfo database.

Merk at du ellers finner denneinformasjon også via databasen i Ovid, klikk på i-ikonet for mer informasjon om felter og hvordan opplysninger om artiklene/dokumentene i databasen er registrert og kan søkes på.

Gå til Ovid, velg APA PsycInfo basen for mer informasjon om felter (Se I ikonet for mer informasjon om basen). Alternativt gå rett til informasjonen om databasen her
 

Ofte brukte felter, feltkoder:

Merk at feltet .id brukes ikke i MEDLINE eller EMBASE (bruk i stedet kf (forfatte stikkord)

.ti = ord i tittel

.ab = ord i sammendrag

.id = stikkord (Key concept). Informasjon fra databasens feltkodeinformasjon; Key Concepts, "The Key Concepts (ID) field concisely summarizes a document's subject content. Indexers use the Key Concepts to supplement Subject Headings (SH)." For experimental literature, Key Concepts typically contain the independent variable, the dependent variable, and the subject population. For non-experimental literature, Key Concepts consist of major concepts, time lines, populations, implications, or genre -- whatever information the indexer thinks will supplement other indexing information. Individual words from the Key Concepts may be searched in this field.

.hw = ord fra et kontrollert emneord. Se også søk på eksakt emneord, bruk /, eksempel:  qualitative methods/ For å inkluderer underemner sett exp foran. Eksempel: exp qualitative methods/ Et søk på qualitative.hw vil fange opp treff fra første søket  da emneordet består av ordet qualitative,  men ikke fange opp alle underemner, som kan være focus group, phenomenological ...

.mp = søk i standard søkefelt, som inkluderer alle ovenfor ++ OBS vil ofte bli for bredt søk da .mp feltet også inkluderer ord fra referanselister som typisk finnes for poster i APA PsycInfo

 

Eksempel på en søkestreng:

Merk i avansert søk er søk på to ord det samme som frasesøk, dvs. ordene søkes slik ved siden av hverandre. I andre søkegrensesnitt settes anførselstegn før og etter ordene ("physical activity"). Sett orden i () og feltkoden til slutt:

(physical activity or sport* OR exercise).ti,ab,id,hw

Søk ord for et og et element, koble sammen søk til slutt via søkehistorikken, eksempel for å finne artikler som omhandler:

How do adolescents experience the role of social media in relation to mental health, negative and positive aspects, qualitative approach

Søker på et og et element (ungdom søk nummer 1, sosiale media søk nummer 3, mental helse, eller positive, negative erfaringer, søk numemr 4-7 samlet i søk nummer 8, kvalitative studier

merk at or/4-7 er det samme som: 4 or 5 or 6 or 7 Se søk nummer 8

merk at ADJn er nærhetsoperator (avstandsoperator) brukt i søk nummer 5. ordet qualitative må stå nært minst et av ordene fra (), inntil 2 ord kan stå mellom ordene. Se søketeknikker

Søkene samles til et slutttreff, siste søk AND mellom søke-elementer som samler treff som inkluderer minst et av ordene for hvert av de søke-elementene jeg har brukt i søket, som tilsammen kan gi meg treff på forskningsartikler som kan svare på mitt konkrete problemstilling, forskningsspørsmål eller tematikk.

 

  1. (adolescen* or youth* or young*).ti.
  2. ("social media" or facebook or tiktok or snapchat* or instagram*).ti.
  3. ("mental health" or well being or wellbeing or loneliness or psychosocial* or friends or positive or negative).mp.
  4. (interview* or phenomenolog*).ti,ab.
  5. (qualitative adj3 (approach* or analys* or design* or inquir* or method* or research* or stud*)).ti,ab.
  6. ("1300" or "1600").md.
  7. exp Qualitative Methods/
  8. or/4-7
  9. 1 and 2 and 3 and 8

Link til søk. Søket kjøres. Klikk på expan for å åpne alle søk, klikk DISPLAY for å se treff fra ønsket søk. Klikk EDIT for å redigere søket

 

Spesielle feltkoder for APA PsycInfo:

Classification code

"Every record in APA PsycInfo receives a classification code, which is used to categorize the document according to the primary subject matter. These classification codes can help you target your search by allowing you to restrict retrieval to a specific category.". Read more from APA

Classification codes 

Age group

For søk på spesfikke aldersgruppen kan du legge til søk på alder og feltkoden, Eksempel, da kan det bli slik for søk på ungdom (13-17 år): 200.ag

For bredt, sensitivt søk bør også ord fra tittel og sammendrag søkes- eventuelt også ord fra emneord

(adolescen* or youth* or teenager* or teen or teens).ti,ab,hw,id. or 200.ag.

Populatiation group

The Population Group (PO) field contains terms describing the subject population of the document. Population codes include:
Også mulig som valg fra limit
Eksempel
40.po = female.po

For et bredet sensitiv søk- søk også på ord for kjønn i tittel, sammendrag - slik som for aldersgrupper

Methodology

"The Methodology (MD) field contains the specific kind of methodology used in a research study. Both the code and the term are searchable."

Metode er også mulig å velge fra limit

Eksempel, her søkt på kvalitative studier: (1300 OR 1600).md

For brede søk bør også ord fra tittel/sammendrag søkes på, slik som ovenfor med aldersgruppe

  • APA Databases Methodology Field Values. Link
Test & Measures  "The Test & Measures (TM) field identifies the names of tests and measures mentioned in the source document."